Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài tập chuyên đề POLIME

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Khuong Van Vinh
  Ngày gửi: 21h:56' 15-10-2008
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 2336
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
  Câu 1. Tơ nilon 6.6 là:
  A: Hexacloxyclohexan; B: Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin;
  C: Poliamit của axit ε aminocaproic; D: Polieste của axit adilic và etylen glycol
  Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai:
  A. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử monome phải có liên kết bội
  B. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có từ hai nhóm chức trở lên
  C. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp có tách ra các phân tử nhỏ
  D. Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng có tách ra các phân tử nhỏ
  Câu 3. Polime nào có cấu tạo mạng không gian:
  A: Nhựa bakelit; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Polietilen
  Câu 4. Trong các polime sau, polime có thể dùng làm chất dẻo:
  A. Nhựa PE B. Nhựa PVC C. Thuỷ tinh hữu cơ D. Tất cả đều đúng
  Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng:
  A. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh. B. Aminoaxit là hợp chất đa chức.
  C. Đồng trùng hợp là quá trình có giải phóng những phân tử nhỏ. C. Tất cả đều sai.
  Câu 6. Các polime có khả năng lưu hóa là:
  A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Tất cả đều đúng
  Câu 7. Để tổng hợp polime, người ta có thể sử dụng:
  Phản ứng trùng hợp. C. Phản ứng trùng ngưng.
  Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng. D. Tất cả đều đúng.
  Câu 8. Định nghĩa nào sau đây đúng nhất.
  A. P/ứ trùng ngưng là quá trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn.
  B. P/ứ trùng ngưng có sự nhường nhận electron.
  C. P/ứ trùng ngưng là quá trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn và giải phóng nước.
  D. Các định nghĩa trên đều sai.
  Câu 9. (1): Tinh bột; (2): Cao su (C5H8)n; (3): Tơ tằm ((NH(R(CO()n
  Polime nào là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng:
  A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) và (2)
  Câu 10. Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng.
  A. Polietilen B. Polivinyl clorua C. Caosubuna. D. Xenlulozơ
  Câu 11. Khí clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo.
  A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5
  Câu 12.Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các chất A,B là:
  A. Tinh bột, glucozơ B. Tinh bột, Xenlulozơ C. Tinh bột, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ
  Câu 13. Có thể điều chế PE bằng phản ứng trùng hợp monome sau:
  A: CH2CH2; B: CH2=CH(CH3 C: CH2=CHOCOCH3 D: CH2(CHCl
  Câu 14. Có thể điều chế PVC bằng phản ứng trùng hợp monome sau:
  A: CH3CHCH2; B: CH2=CHCl; C: CH3CH2Cl; D: CH2CHCH2Cl
  Câu 15. Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?
  A. Chất dẻo B. Cao su C. Tơ nilon D. Tơ capron
  Câu 16. Điều kiện để mônme có thể được dùng điều chế polime:
  A: Có liên kết đơn; B: Có liên kết đôi; C: Có liên kết ba; D: Có liên kết đôi hoặc ba
  Câu 17. Cao su Buna không tham gia phản ứng nào trong số các phản ứng sau:
  A. Cộng H2 B. Với dung dịch NaOH C. Với Cl2/as D. Cộng dung dịch brôm
  Câu 18. Tính chất nào sau đây là của polime :
  A. Khó bay hơi
  Avatar
  cam on!
  No_avatar

  sao bai giang la the?

  Ngậm tiền

  No_avatar

  cho e xin cai dap an dc hk a.

   

   
  Gửi ý kiến