Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ON TAP CHƯƠNG OXI - LUU HUYNH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thiếp
  Ngày gửi: 18h:57' 19-01-2010
  Dung lượng: 115.0 KB
  Số lượt tải: 3676
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG: OXI – LƯU HUỲNH.


  Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
  a. S SO2 SH2SH2SO4 SO2Na2SO3SO2 SO3 H2SO4 FeSO4Fe(OH)2FeSO4BaSO4.
  b.Na2SH2SK2SH2SFeSH2SSH2SSO2H2SO4 SO2Na2SO3SO2SZnS.
  c. H2SO4SO2H2SO4Fe2(SO4)3Fe(OH)3Fe2(SO4)3 K2SO4 BaSO4.
  d. Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng.
  e. FeO + H2SO4 đặc nóng.
  f. Fe + H2SO4 đặc nóng.
  g. Fe2O3 + H2SO4 loãng.
  h. Al + H2SO4
  i. Al+ H2SO4 đặc nóng.
  k. Fe(OH)3 + H2SO4 đặc nóng.
  l. CuO + H2SO4 đặc nóng.
  m. Cu + H2SO4 đặc.
  n. P + H2SO4.
  o. Mg + H2SO4 đặc.
  p. Al(OH)3 + H2SO4 đặc nóng.
  q. KBr + H2SO4đặc
  r. FeS2 + H2SO4 đặc.
  s. Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng.
  t. Fe3O4 + H2SO4 .
  u. Zn + H2SO4 đặc.
  v. Ag + H2SO4 đặc nóng.
  Câu 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ:
  Hidrosunfua lưu huỳnhkhí sunfurơaxir sunfuriclưu huỳnh đioxitcanxi sunfit khí sunfurơlưu huỳnh hidrosunfuaaxit sunfuric.
  Kali permanganatoxikhí sunfurơlưu huỳnh trioxitaxit sunfuricsắt (II) sunfatsắt (II) hydroxytsắt (II) oxitsắt (III) sunfat sắt (III) hydroxytsắt (III) clorrua.
  Câu 3: Nhận biết các dung dịch mất nhãn:
  H2SO4, HCl, NaOH, Na2SO4, HNO3.
  K2SO3, K2SO4, K2S, KNO3.
  NaI, NaCl, Na2SO4, Na2S, NaNO3.
  H2S, H2SO4, HNO3, HCl.
  Câu 4; Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch: Na2S, Na2SO3, BaCl2, NaCl.
  Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl, Na2SO3, Na2S.
  Câu 6: Viết 2 phương trình chứng minh:
  SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa.
  SO2 đóng vai trò là chất khử.
  H2S là chất khử.
  H2SO4 đặc là chất oxi hóa.
  S là chất khử.
  S là chất oxi hóa.
  Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
  HCl là chất khử.
  Câu 7: Nhận biết các chất khí:
  SO2, H2S, O2,Cl2.
  Cl2, H2S, O3, O2.
  Câu 8: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
  Mg + H2SO4 đặc MgSO4 + S + H2O.
  Zn + H2SO4 đặc ZnSO4 + H2S + H2O.
  Fe + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + H2S + H2O.
  Al + H2SO4 đặc Al2(SO4)3 + S + H2O.
  Ag + H2SO4 đặc Ag2SO4 + SO2 + H2O
  Ag + H2SO4 đặc Ag2SO4 + S + H2O
  Fe3O4 + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  FexOy + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  FeS2 + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  Câu 9: Từ FeS2, naCl, O2 và H2O. Viết các phương trình phản ứng điều chế: Fe2(SO4)3, Na2SO4, nước iaven, Na2SO3, Fe(OH)3.
  Câu 10: Từ KCl, Cu, S và H2O. Viết các phương trình điều chế FeCl2, CuCl2, H2S, CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3.
  Câu 11: Chia dung dịch axit sunfuric làm ba phân bằng nhau. Dùng dung dịch natri hydroxyt để trung hòa vừa đủ phần thứ nhất. Viết các phương trình phản ứng.
  Trộn phần thứ hai và ba vào nhau rồi rót vào dung dịch thu được một lượng đúng bằng lượng dung dịch đã dùng ở phân thứ nhất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và gọi tên sản phẩm.
  Câu 12: Cho 3,36 lít O2(đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hóa trị (III) thu được 10,2g oxit. Xác định tên kim loại.
  Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,84g một loại hóa trị (II) hết với 0,168 lít khí O2 (đktc). Xác định tên kim loại.
  Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2,88g một loại hết với oxi thu được 4,8g oxit. Xác định tên kim loại.
  Câu 15:
  No_avatar
  dài
  No_avatar
  có đáp án không ạ , post giùm lun ạ
  No_avatarf

  cho em xin dap an dy co

  No_avatarf

  Cô ơi, cô cho e xin đáp án để tham khảo được không ạ?

   

   
  Gửi ý kiến