Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi HSG tieng Anh 7 (cực hot)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Yến
Ngày gửi: 09h:00' 22-01-2010
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 3216
Số lượt thích: 0 người
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2003-2004
Môn thi : Tiếng Anh Lớp 7
(Thời gian làm bài :120 phút)
I. Tìm từ gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. (2,5p)
1. birthday thirteenth everything this
2. when who why where
3. studied stopped washed watched
4. appliances marbles shelves receives
5. snack relax atlas swap
6. candy advice cavity scared
7. surgery regularly hygiene strange
8. called weighed measured started
9. hour household half rehearse
10. buffalo public volunteer fun
II. Chọn đáp án đúng nhất. (3p)
1. Thurday is ...........day of the week. (five / the five / fifth / the fifth)
2. What......awful weather ! I can’t go out. (a / an the / 0)
3. My father isn’t sporty. He ............plays sports. (never / sometimes / often / always)
4. Don’t work to much. You......now. (are relaxing / can relax / should relax / will relax)
5. Farmers have...........time off than workers do. (little / less / fewer / more)
6. Would you like to go out for a picnic with us ............? (Yes,I would / Yes,I will / Yes, I would love to / Yes, I want to go)
7. Nga has.......uncle in Ha Noi. He’s a dentist. He often wears ............uniform to work.
( a-a / an-a / a-an / an-an)
8. Students have two...........break each day.
(twenty minutes / twenty minute / twenty-minute / twentieth-minute)
9. There is a restaurant..........the supermarket. (on the left / on the left of / to the left / to the left of)
10. I sent a letter to my pen pal-Tim ........month. (every / last / next / each)
11. Children are often scared........seeing the dentist. (of / in / at / about)
12. John is not Vietnamese but he often travels to VietNam. He is a .......
(teacher / mechanic / artist / tourist)
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2.5p)
1. Don’t stay up too late or you (be) tired.
2. Elderly people (give) teenagers good advice.
3. Don’t forget (clean) your teeth after meals.
4. Of all my classmates. Minh’s the best at (learn) English.
5. It’s half past one now. We (study) Electrics in the classroom. At a quarter to two we (have) a short break.
6. When my father (be) young, he (take) morning exercises regularly.
7. You should (see) the dentist when you have a toothache.
8. One of the biggest library in the world (be) the Library of the Congress.
IV. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. (2p)
1. Remember to change your clothes before going to bed. * Don’t...................................
2. Our school has 3 floors. * We have.............................
3. Let’s go somewhere for lunch. * What................................ ?
4. How much does this postcard cost ? * How................................. ?
5. Minh’s new apartment is behind mine. * My new..............................
6. Can you please show me how to get to the library ? * Could you show...............?
7. The blue cap is more expensive than the yellow one. * The yellow........................
8. Chatting is my favourite activity at recess. * I........................................
V. Điền các từ cho sẵn vào đoạn văn và trả lời câu hỏi. (4p)
explains / how / brush / surgery / kind / children / not / looks / and / scared
Dr.Lai is a dentist. She (1).....after people’s teeth. Dr.Lai’s (2)..........is clean and
No_avatar

hehheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheCười nhăn răngMỉm cườiLỡ lờiKhông biết ngượngKhócXấu hổCau màyNgây thơNụ hônSáng mắt vì $Kín miệngNgạc nhiênLè lưỡiLưỡng lựNháy mắtLa hét

 

Avatar

La hét

Avatar

Kín miệng

No_avatar

co the cho dap an de doi chieu dc ko? tks

No_avatarf

de thi nhu cuc cut an cap truong taoXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổhahahahahahahahahahahahaha

No_avatar

d me deo co de giong tao dua nao ckoi gunny tao ban ac cko 33 +1 or 30+11

Không biết ngượngKhócXấu hổCười nhăn răng

No_avatar

ai mua thj pm thu zo ac numberonevodoi (ga` choi) de to dua ac 31 or 33 cko

 

No_avatarf

aj có đề thi chọn vào lớp 7 môn tieenags a của hsg k cho minh vs

No_avatarf

aj có đề thi chọn vào lớp 7 môn tieenags a của hsg k cho minh vs

No_avatar

ai có đề thi dự tuyển vào trường thpt chuyên của các năm học trước không? Mình đang muốn là học sinh của trường thpt chuyên Hưng Yên. Giúp mình với!!!Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến