Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CÁC BÀI TOÀN VỀ ĐƯỜNG THẲNG hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày gửi: 23h:23' 31-01-2010
  Dung lượng: 141.0 KB
  Số lượt tải: 582
  Số lượt thích: 0 người
  CÁC BÀI TOÀN VỀ ĐƯỜNG THẲNG
  (các bài toán trong phần này đều trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy)
  1 . Đường phân giác của tam giác:
  Bài 1 : Cho 3 điểm A(-6,-3);B(-4,3);C(9,2)
  Viết phương trình đường thẳng (d) chứa đường phân giác trong góc A của tam giác ABC
  Tìm điểm P thuộc (d) sao cho ABPC là hình thang (ĐHSPHN1999)
  Bài 2 : Tam giác ABC có A(2,-1). Phương trình các đường phân giác trong kẻ từ B và C lần lượt là : ; , tìm phương trinh đường thẳng chứa cạnh BC (ĐHTM2000)
  Bài 3 : Cho 3 đường thẳng : Gọi 
  Viết phương trình phân giác trong góc A của tam giác ABC và tính diện tích tam giác đó
  Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác đó
  2. đường cao và trực tâm tam giác
  Bài 1: Phương trình hai cạnh của một tam giác là:
  Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác biết trực tâm của nó trùng với O(0,0).
  (ĐHBKHN1994)
  Bài 2 : Lập phương trình các cạnh của một tam giác ABC biết C(-4,-5) và hai đường cao có phương trình (ĐHGTVT1997)
  3. Đường trung tuyến và trọng tâm tam giác
  Bài 1:Lập phương trình các cạnh của một tam giác ABC biết A(1,3) và hai đường trung tuyến là : (ĐHMĐC1995)
  Bài 2 : Tam giác ABC có trọng tâm G(2,-1) , cạnh AB nằm trên đường thẳng , cạnh AC nằm trên đường thẳng 
  Tìm tọa độ đỉnh A và trung điểm M của đoạn thẳng BC
  Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC
  Bài 3: Tam giác ABC có diện tích , hai đỉnh A(2,-3) B(3,-2) ,trọng tam G năm trên đường thẳng Tìm tọa độ đỉnh C .(Đề 86/Va)
  4.Đường trung bình của tam giác
  Bài1: Cho các điểm P(2;3) , Q(4;-1) , R(-3;5) là trung điểm các cạnh của tam giác .Lập
  Phương trình các dường thẳng chứa các cạnh của tam giac đó .
  Bài2: Tam giác ABC có các đường trung bình nằm trên các đường thẳng có phương trình Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác đó .
  Bài3 :Tam giác ABC có 2 đường trung bình kẻ từ trung điểm M của BA nằm trên các đường thẳng có phương trình và tọa độ điểm B(7;1).Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác đó .Tính diện tích tam giác ABC khi C có tung độ âm.
  5. Đường trung trực của tam giác
  Bai1 : Tam giác ABC có đỉnh A(-1;-3) , đường trung trực của cạnh AB là và trọng tâm G(4;-2).Tìm tọa độ các đỉnh B,C (ĐHCT 1998)


  Bài2: Viết phương trình các đường trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của các cạnh là M(-1;-1) , N(1;9) , P(9;1) (Đề 14/Va)
  6.Kết hợp giữa các đường đặc biệt của tam giác
  Bài1: Lập phương trình các cạnh của một tam giác MNP biết N(2;-1) , đường cao hạ từ M là đường phân giác trong kể từ P là (ĐHHH 1995)
  Bài2 : Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết C(4;-1) , đường cao và trung tuyến hạ từ một đỉnh có phương trình tương ứng là 
  Bài3 : Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết C(4;3) ,đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh lần lượt có phương trình .(ĐHHH 2001)
  Bài4 : Cho M(3;0) và hai đường thẳng 
  Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt tại A , cắt tại B sao cho MA =MB
  Bài5: Cho M(-1;2)và hai đường thẳng .Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt tại A , cắt tại B sao cho MA = 2MB
  Bài 6: Lập phương trình các đường thẳng chứa các cạnh cuả tam giác ABC biết A(-1;3) ,đường cao hạ từ B là , đường trung tuyến kẻ từ C là 
  CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA GIÁC PHẲNG
  (Các bài toán trong phần này đều cho trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy)
  Tam giác :
  Bài1 Cho tam giác ABC có M(-2;2) là trung điểm cạnh BC .phương trình cạnh AB là .Cạnh AC là .Tìm tọa độ các đỉnh
  Bài2

  No_avatar
  bài này phải bỏ qua phần hình học chứ
  Avatar

  tui cam on y kien cua ban

   

  No_avatar

  ^.^

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng