Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  bài tập chương kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tổng hợp
  Người gửi: Nguyễn Đức Hưng
  Ngày gửi: 15h:04' 17-02-2010
  Dung lượng: 38.8 KB
  Số lượt tải: 1151
  Số lượt thích: 1 người (Phan Anh Tuan)
  CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ NHÔM

  A. BÀI TẬP LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM
  1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
  A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n-1)dxnsy.
  2. Nguyên tố chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên là
  A. Au B. Na C. Ne D. Ag
  3. Nếu M là nguyên tố kim loại kiềm thì công thức oxit cao nhất là
  A. MO2 B. M2O3 C. MO D. M2O
  4. Phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Kim loại kiềm là chất khử mạnh nhất trong số các kim loại ở mỗi chu kì trong BHTTH
  B. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp
  C. Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm tương đối cao
  D. Nhóm kim loại kiềm bao gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.
  5. Phương pháp điều chế kim loại kiềm là
  A. khử oxit bằng khí CO B. điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit của chúng.
  C. điện phân dd muối halogenua D. cho Al tác dụng với dung dịch muối
  6. Dùng platin sạch nhúng vào hợp chất X rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa có màu tím, kết luận nào sau đây đúng?
  A. X là hợp chất của Na B. X là hợp chất của K C. X là hợp chất của Li D. X là hợp chất của Rb
  7. Một muối khi tan vào trong nước tạo môi trường kiềm, muối đó là
  A. Na2CO3 B. NaCl C. KHSO4 D. MgCl2.
  8. Cặp chất không xảy ra phản ứng là
  A. dd NaOH và Al2O3 B. dd NaNO3 và dd MgCl2 C. dd AgNO3 và dd KCl D. K2O và H2O
  9. Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6. Cation M+ là
  A. Li+ B. K+ C. Rb+ D. Na+.
  10. Khi cho kim loại R vào dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được chất rắn X. X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. R là
  A. Rb B. Fe C. Mg D. Ag
  11. Để phân biệt dung dịch chứa K2CO3 với các dung dịch chứa KNO3, K2SO4 người ta có thể dùng:
  A. dd NaCl B. dd NaNO3 C. dd HNO3 D. dd NaOH
  12. Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy
  A. CuSO4, HCl, SO2, Al2O3 B. BaCl2, HCl, SO2, K
  C. CuSO4, HNO3, SO2, CuO D. K2CO3, HNO3, CO2, CuO
  13. Để chứng minh NaHCO3 là chất lưỡng tính có thể dùng 2 phương trình phản ứng là
  A. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2; Na2CO3 + Ca(OH)2 2NaHCO3 + CaCO3
  B. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2; 2NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
  C. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2; NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O
  D. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O; 2NaHCO3 + Ca(OH)2 Na2CO3 + CaCO3+ H2O
  14. Để điều chế NaOH trong công nghiệp người ta dùng cách nào sau đây?
  1. Cho Na tác dụng với H2O: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
  2. Cho Na2O tác dụng với nước: Na2O + 2H2O 2NaOH
  3. Điện phân dd NaCl có vách ngăn: 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2.
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 1, 3
  15. Muối được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit trong dạ dày là
  A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. NH4HCO3 D. NaF
  16. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3?
  1: hiện tượng sủi bọt; 2: hiện tượng kết tủa nâu đỏ; 3: không hiện tượng; 4: hiện tượng kết tủa trắng
  A. 1, 4 B. 2, 3 C. 1, 3 D. 1, 2
  17. Từ muối Na2CO3 chọn sơ đồ thích
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓