Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DT GIUA KI II LOP 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Linh
Ngày gửi: 05h:09' 20-03-2010
Dung lượng: 620.0 KB
Số lượt tải: 4097
Số lượt thích: 2 người (Đỗ Kỳ Phương, nguyễn ngọc minh thư)
PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao

Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
Lớp :………………………………………………………………………………………………………

I. PHầN TRắC NGHIệM : 3 điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1 km2 = … m2
A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 12 cm và chiều cao là 8 cm là:
A. 20 cm2 B. 96 cm C. 96 cm2
Câu 3 : Thương của phép chia 5: 8 có thể viết thành:
A. B. C. D.
Câu 4 : Phân số nào dưới đây bé hơn 1?
A. B. C. D.
Câu 5: Tổng của và là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
A. B. C.
II. Tự LUậN : 7 điểm
Câu 1: 2 điểm Tính :

a.3 + =
b. 4 - =
c . 0 x =


d. : =
Câu 2 : 2 điểm : Tìm y :
a. y + = b. y - =
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
Câu 3: 2 điểm
Một cái bình chứa lít sữa , một cái chai chứa lít sữa .Hỏi chai chứa ít hơn bình bao nhiêu lít sữa?

Câu 4: 1 điểm
Trên sân có 24 con gà , trong đó số gà là gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống là mấy con ?

chú : Đáp án , biểu điểm chi tiết khối chuyên môn tự thống nhấtPHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao đề )


Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
Lớp :………………………………………………………………………………………………………

I. PHầN TRắC NGHIệM ( 3 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1 m2 = … ..mm2
A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 15 cm và chiều cao là 5 cm là:
A. 20 cm2 B. 15 cm 2 C. 75 cm2
Câu 3 : Thương của phép chia 8 : 5 có thể viết thành:
A. B. C. D.
Câu 4 : Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
A. B. C. D.
Câu 5: Tổng của và là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
A. B. C.

II. Tự LUậN : 7 điểm
Câu 1: 2 điểm : Tính
a. 4 + =
 
Gửi ý kiến