Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DT GIUA KI II LOP 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Linh
  Ngày gửi: 05h:09' 20-03-2010
  Dung lượng: 620.0 KB
  Số lượt tải: 4104
  Số lượt thích: 2 người (Đỗ Kỳ Phương, nguyễn ngọc minh thư)
  PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
  MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
  ( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao

  Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
  Lớp :………………………………………………………………………………………………………

  I. PHầN TRắC NGHIệM : 3 điểm
  Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
  Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  1 km2 = … m2
  A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
  Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 12 cm và chiều cao là 8 cm là:
  A. 20 cm2 B. 96 cm C. 96 cm2
  Câu 3 : Thương của phép chia 5: 8 có thể viết thành:
  A. B. C. D.
  Câu 4 : Phân số nào dưới đây bé hơn 1?
  A. B. C. D.
  Câu 5: Tổng của và là:
  A. B. C. D.
  Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
  A. B. C.
  II. Tự LUậN : 7 điểm
  Câu 1: 2 điểm Tính :

  a.3 + =
  b. 4 - =
  c . 0 x =


  d. : =
  Câu 2 : 2 điểm : Tìm y :
  a. y + = b. y - =
  ………………………. ……………………….
  ………………………. ……………………….
  ………………………. ……………………….
  ………………………. ……………………….
  Câu 3: 2 điểm
  Một cái bình chứa lít sữa , một cái chai chứa lít sữa .Hỏi chai chứa ít hơn bình bao nhiêu lít sữa?

  Câu 4: 1 điểm
  Trên sân có 24 con gà , trong đó số gà là gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống là mấy con ?

  chú : Đáp án , biểu điểm chi tiết khối chuyên môn tự thống nhất  PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
  MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
  ( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao đề )


  Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
  Lớp :………………………………………………………………………………………………………

  I. PHầN TRắC NGHIệM ( 3 điểm )
  Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

  Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  1 m2 = … ..mm2
  A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
  Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 15 cm và chiều cao là 5 cm là:
  A. 20 cm2 B. 15 cm 2 C. 75 cm2
  Câu 3 : Thương của phép chia 8 : 5 có thể viết thành:
  A. B. C. D.
  Câu 4 : Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
  A. B. C. D.
  Câu 5: Tổng của và là:
  A. B. C. D.
  Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
  A. B. C.

  II. Tự LUậN : 7 điểm
  Câu 1: 2 điểm : Tính
  a. 4 + =
   
  Gửi ý kiến