Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KTCK2 -TOÁN LỚP 1(2009-2010)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:08' 24-04-2010
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 927
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH ……………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI LỚP 1
NĂM HỌC 2009 - 2010

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 1
MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2009 - 2010
Câu 1: Đọc viết số(3 điểm)
a) Điền số vào dấu chấm: 60; …. ; ….. ; 63 ; 64 ; ….. ; 66 ; 67 ; ……. ; 69
b) Đọc các số sau: 32: ……………………….. 74: ……………………………..
c) Viết các số: 34 ; 27 ; 92 ; 59
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……… ; ………; ……… ; ………
- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……… ; ………; ……… ; ………
Câu 2: Tính và đặt tính (2 điểm)
32 + 47 64 + 25 79 – 6 85 - 25
..…………… …………… ……………… ………………
..…………… …………… ……………… ………………
..…………… …………… ……………… ………………
Câu 3: Tính (1 Điểm )
a) 15 cm + 30 cm = …………….…. 18 - 5 + 3=………..………..
Câu 4: Điền dấu >, <, =(1 điểm)

85 …… 81 15 …… 10 + 4
68 …… 66 18 …… 15 + 3

Câu 5: Bài toán (1 điểm )
Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Giải
..............................................................................
………………………………………………………
……………………………………………………….

Câu 6: với các số 15,58,43 hãy viết các phép tính đúng(2 điểm )

…….. + ……… = ………
…….. + ……… = ………
…….. - ……… = ………
…….. - ……… = ………HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ , CHO ĐIỂM
KHỐI 1

II. Toán
Câu 1: Đọc viết số: 3 điểm – Mỗi câu 1 điểm
a) Điền số vào dấu chấm: 60; 61 ; 62; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69
b) Đọc các số sau: 32: Ba mươi hai 74: Bảy mươi bốn
c) Viết các số: 34 ; 27 ; 92 ; 59
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: 27 ; 34; 59 ; 92
- Theo thứ tự từ lớn đến bé: 92 ; 59; 34; 27
Câu 2: Tính và đặt tính: 2 điểm (Mỗi bài đặt tính và tính đúng đạt 0,5đ)
32 + 47 = 79 64 + 25 = 89 79 – 6 = 73 85 – 25 = 60
Câu 3: Tính: 1 điểm
a) 15 cm + 30 cm = 45 cm 18 - 5 + 3= 16
Câu 4: Điền dấu >, <, = : 1 điểm (Mổi bài điền dấu đúng đạt 0,25)

85 > 81 68 < 66 15 > 10 + 4 18 = 15 + 3

Câu 5: Bài toán 1 diểm
Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Giải
Số bông hoa Lan hái được (0,5đ)
68 – 34 = 34 (bông hoa) (0,5đ)
Đáp số: 34 bông hoa
* Lưu ý: Sai đơn vị, thiếu đáp số trừ 0,25đ

Câu 6: viết phép tính đúng: 2 điểm
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm


 
Gửi ý kiến