Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi HSG anh văn lớp 4-5 ( 6 bài)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguễn Văn Thuy
  Ngày gửi: 08h:53' 01-05-2010
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 3459
  Số lượt thích: 1 người (Dfwer Qbsdf)
  trường tiểu học thụy Việt
  Họ và tên :...............................................................................................
  Lớp :..............................................................................................
  Số báo danh :..............................................................................................

  bài thi học sinh giỏi khối 4
  Năm học: 2005 – 2006
  Môn thi tiếng anh
  ( Thời gian làm bài :50 phút)

  Câu 1 ( 2 điểm ): Khoanh tròn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại.
  a, Why my Sydney goodbye
  b, room door school book
  c, fine nice sister hi
  d, how now two flower

  Câu 2 ( 4 điểm ): Khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại.
  a, on is at in
  b, my your he his
  c, ice- cream pen apple banana
  d, socks class hat shirt

  Câu 3 ( 5 điểm ): Hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
  A B
  1. What is your name? a. Yes, please.
  2. How do you spell it? b.She is from Viet Nam.
  3. Who is your teacher? c. P – E – T – E – R.
  4. Where is she from? d. Mrs Lan.
  5. Would you like some Coca-cola? e. My name is Peter.
  Câu 4 ( 4 điểm ): Mỗi câu có 1 lỗi sai. Tìm và sửa lại cho đúng.
  1. I am on group 4A. ...........................
  2. How many boy are there in your group? ..........................
  3. There is an bag on the table. .............................
  4. This is my teacher. His name is Mai. .............................

  Câu 5 ( 5 điểm ) : Hãy điền từ phù hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu sau.
  Hello! My name is ............. I am .............. years old. I am in group ............... My scholl is .................................................................... It is a ................................. scholl in the .......................................
  trường tiểu học thụy Việt
  Họ và tên :.............................................................................................
  Lớp :...............................................................................................
  Số báo danh :............................................................................................

  bài thi học sinh giỏi khối 3
  Năm học: 2005 – 2006 - Môn thi tiếng anh
  ( Thời gian làm bài :50 phút)

  Câu 1 ( 2 điểm ): Khoanh tròn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại.
  a, cat dad family name
  b, brother sister her he
  c, ten seven he hello
  d, nine sister five hi
  Câu 2 ( 4 điểm ): Khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại.
  a, one mum three four
  b, he she me I
  c, morning family nigh afternoon
  d, Bill Peter Hello Anna

  Câu 3 ( 5 điểm ): Hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
  A B
  1. My name ....................... a, ............... is Binh.
  2. This is ............................. b, ................ my sister.
  3. What is ......................... c, ............... six.
  4. His name ....................... d, .............. your name?
  5. One and five is.............. e, .............. is Mai.

  Câu 4 ( 2 điểm): Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.
  1. I’am Hong ..........................
  2. This is me brother. ......................................
  3. This is my mum. His name is Dao. .............................
  4.
  No_avatarf

  ko có bài lớp 5 ak

   
  Gửi ý kiến