Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề tiếng anh lớp 4 kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huy Phước Long (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:51' 11-05-2010
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 4364
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
Lớp : 4..... Môn : Tiếng anh
Thời gian :35 phút


6...................do you go to school?
- I go to school at 6.30
a. What time b. What c. How

Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


Food
Drink


Alan
LiliHọ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
Lớp : 4....... Môn : Tiếng anh
Thời gian : 35 phút
6...................do you go to school?
- I go to school at 6.30
a. How b. What c. What time

Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


Food
Drink


Alan
Lili


Đáp án và biểu điểm
Môn :Tiếng anh Lớp 4
Đề A:
Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
ig 3. ge 5. oc
2. mo 4. ch
Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
a 4. b
b 5. a
c 6. a
Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Food: - Alan: chicken, bread
- Lili: fish, hamburger
Drink: - Alan: orange juice
- Lili: orange juice
Đề B:
Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
1. oc 3. ge 5. mo
2. ch 4. ig
Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
c 4. c
b 5. a
b 6. c
Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Food: - Alan: chicken, bread
- Lili: fish, hamburger
Drink: - Alan: orange juice
- Lili: orange juiceNo_avatar

Khóc dung la violet hay that !

 

No_avatar

good

 
Gửi ý kiến