Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề tiếng anh lớp 4 kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Huy Phước Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:51' 11-05-2010
  Dung lượng: 81.5 KB
  Số lượt tải: 4651
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
  Lớp : 4..... Môn : Tiếng anh
  Thời gian :35 phút


  6...................do you go to school?
  - I go to school at 6.30
  a. What time b. What c. How

  Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
  My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
  sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


  Food
  Drink
  
  
  Alan
  
  
  
  
  Lili

  
  
  
  


  Họ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
  Lớp : 4....... Môn : Tiếng anh
  Thời gian : 35 phút
  6...................do you go to school?
  - I go to school at 6.30
  a. How b. What c. What time

  Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
  My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
  sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


  Food
  Drink
  
  
  Alan
  
  
  
  
  Lili

  
  
  
  

  Đáp án và biểu điểm
  Môn :Tiếng anh Lớp 4
  Đề A:
  Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
  ig 3. ge 5. oc
  2. mo 4. ch
  Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
  Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
  Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
  Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
  Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
  a 4. b
  b 5. a
  c 6. a
  Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
  Food: - Alan: chicken, bread
  - Lili: fish, hamburger
  Drink: - Alan: orange juice
  - Lili: orange juice
  Đề B:
  Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
  1. oc 3. ge 5. mo
  2. ch 4. ig
  Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
  Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
  Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
  Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
  Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
  c 4. c
  b 5. a
  b 6. c
  Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
  Food: - Alan: chicken, bread
  - Lili: fish, hamburger
  Drink: - Alan: orange juice
  - Lili: orange juice  No_avatar

  Khóc dung la violet hay that !

   

  No_avatar

  good

   
  Gửi ý kiến