Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN (II)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 14-05-2010
  Dung lượng: 28.0 KB
  Số lượt tải: 1523
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN


  Bài 1: Tìm x:
  a. 53 x 31 x X = 4929 b. 429 : (X +31) =11
  c. 61 x (1126: X) = 1281 d. 1615: (Xx19)= 17
  e. 79 x (X:23) = 316 g. 420: (X:39)=105

  Bài 2:
  Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số chỉ tuổi của Lan thì tổng của số mới tạo thành và số chỉ tuổi của Lan là 118. Tính tuổi Lan?

  Bài 3:
  An đi từ nhà tới trường hết 10 phút. Tùng đi từ nhà tới trường hết 20 phút.
  Nếu Tùng đi trước An 5 phút thì An có đuổi kịp Tùng không? Nếu đuổi kịp thì ở chỗ nào?

  Bài 4:
  Nếu tăng thêm cho 2 cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, mỗi cạnh thêm 10m thì diện tích miếng đất tăng thêm 350 m vuông. Tính cạnh miếng đất lúc đầu?

  Bài 5:
  Tổng 3 số là 1998. Số thứ nhất hơn tổng 2 số kia là 98. Nếu bớt số thứ hai đi 32 thì số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó?
  No_avatar
  Ề THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN


  Bài 1: Tìm x:
  a. 53 x 31 x X = 4929 b. 429 : (X +31) =11
  c. 61 x (1126: X) = 1281 d. 1615: (Xx19)= 17
  e. 79 x (X:23) = 316 g. 420: (X:39)=105

  Bài 2: 
  Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số chỉ tuổi của Lan thì tổng của số mới tạo thành và số chỉ tuổi của Lan là 118. Tính tuổi Lan?

  Bài 3:
  An đi từ nhà tới trường hết 10 phút. Tùng đi từ nhà tới trường hết 20 phút.
  Nếu Tùng đi trước An 5 phút thì An có đuổi kịp Tùng không? Nếu đuổi kịp thì ở chỗ nào?

  Bài 4: 
  Nếu tăng thêm cho 2 cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, mỗi cạnh thêm 10m thì diện tích miếng đất tăng thêm 350 m vuông. Tính cạnh miếng đất lúc đầu?

  Bài 5: 
  Tổng 3 số là 1998. Số thứ nhất hơn tổng 2 số kia là 98. Nếu bớt số thứ hai đi 32 thì số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó?
  No_avatar

  bai 4 lam the nao ha ban . minh co con hoc ma chang lam duoc cau giup minh nhe

   
  Gửi ý kiến