Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ ĐÁP ÁN THI CAO ĐẲNG MÔN HÓA KHỐI A B NĂM 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SƯU TẦM
  Người gửi: Nguyễn Văn Sáu
  Ngày gửi: 12h:07' 16-07-2010
  Dung lượng: 107.0 KB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
  Môn thi : HOÁ, khối A, B - Mã đề : 516

  Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1 : Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là
  A. FeO B. Fe C. CuO D. Cu
  Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là
  A. NO2 B. N2O C. NO D. N2
  Câu 3 : Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là
  A. 0,672 B. 0,224 C. 0,448 D. 1,344
  Câu 4 : Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t0), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
  A. glucozơ, saccarozơ B. glucozơ, sobitol C. glucozơ, fructozơ D. glucozơ, etanol
  Câu 5 : Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là
  A. C2H4O2 và C3H4O2 B. C2H4O2 và C3H6O2
  C. C3H4O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C4H8O2
  Câu 6 : Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ?
  A. Glyxin B. Etylamin
  C. Anilin D. Phenylamoni clorua
  Câu 7 : Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là
  A. CH3COOCH3 và 6,7 B. HCOOC2H5 và 9,5
  C. HCOOCH3 và 6,7 D. (HCOO)2C2H4 và 6,6
  Câu 8 : Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
  Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là
  A. Zn, Cu2+ B. Ag, Fe3+ C. Ag, Cu2+ D. Zn, Ag+
  Câu 9 : Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
  A. poliacrilonitrin B. poli(metyl metacrylat)
  C. polistiren D. poli(etylen terephtalat)
  Câu 10 : Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl ?
  A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
  Câu 11 : Hoà tan hỗn hợp gồm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
  Avatar
  Câu 27 còn thiếu đáp án. Đáp án đúng là 27D. a = 11,0.
  Avatar
  Câu 52 đề bài không rõ ràng ! Học sinh rất khó hiểu khái niệm amin thơm ở đây !
  Theo tôi câu 52 đáp án đúng là B. 4 !
  No_avatar
  sao 28B vậy thầy? Em chon 28A..
  Avatar
  Xin lỗi mọi người, tôi bị nhầm ! 28A nhé
  No_avatar

  Thầy cô nào có các đề đại học, cao đẳng môn hóa - bản word từ năm 2007 đến 2009 chia sẻ cho em với nhé. Em cảm ơn nhiều!

  Avatar

  NẾU ĐÁP ÁN LÀ 4 THÌ LÀM CÁCH NÀO PHÂN BIỆT AMIN THƠM AMIN BÉO

  AMIN BÉO BẬC 1 TÁC DỤNG VỚI HNO2 SINH ANCOL + N2 + H2O

  AMIN THƠM BẬC 1 TÁC DỤNG VỚI HNO2 SINH MUỐI DIAZONI

  VD: CH3C6H4NH2 + HNO2 + HCL SINH C6H5N2CL

  CÒN C6H5CH2NH2 + HNO2 SINH C6H5CH2OH + N2 + H2O

  TÔI NGHĨ ĐÁP ÁNH CỦA BỘ SAI

  BẠN CÓ ĐÒNG Ý VỚI Ý KIẾN NÀY KHÔNG

  Avatar
   
  Gửi ý kiến