Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:01' 26-06-2010
  Dung lượng: 34.0 KB
  Số lượt tải: 197
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 8
  Kiểm tra viết 45’
  I. Mục tiêu bài học
  Kiểm tra, đánh giá học sinh. Cách chấm điểm:- Mỗi câu 5 điểm
  - Ví dụ liên hệ sát thực tiễn cho 2 điểm.
  1. Về kiến thức
  Nhận thức của học sinh về những kiến thức của bài 1, bài 2, bài 3
  2. Về kỹ năng
  Biết phân tích đánh giá trong phần kiểm tra tự luận và biết thao tác kiểm tra trắc nghiệm.
  3. Về thái độ
  Có ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật.
  II. Đề kiểm tra
  12 A1, 12A4
  Đề 1:
  Câu 1. Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì?
  Câu 2. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Nêu ví dụ minh họa?
  Đề 2:
  Câu 1. Em hãy tìm một số quy tắc xử sự chung mà các em vẫn thường phải tuân theo trong cuộc sống thường ngày ở trường, ở lớp. Những quy tắc đó có phải là quy phạm pháp luật không? Tại sao? Nêu ý nghĩa của những quy tắc đó.
  Câu 2: Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật. Cho ví dụ minh họa?
  12A2
  Đề 1:
  Câu 1. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây và giải thích tại sao xã hội cần có pháp luật?
  Pháp luật là:
  a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.
  b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
  c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
  d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
  Câu 2. Em hãy làm rõ các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ minh họa.
  Đề 2:
  Câu 1: Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Tại sao?
  Câu 2: Chọn câu trả lời đúng trong tình huống: Vợ chồng chủ quán phở Đức, Phương đánh đập dã man em Bình kéo dài 10 năm mà báo chí đã đưa tin là:
  a) Vi phạm quy tắc đạo đức;
  b) Vi phạm pháp luật hình sự ;
  c) Vi phạm pháp luật hành chính;
  d) Bị xử phạt vi phạm hành chính;
  e) Phải chịu trách nhiệm hình sự;
  g) Bị dư luận xã hội lên án.
  12A 3
  Đề 1:
  Câu 1: Em hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật? Nêu hai câu ca dao, tục ngữ hoặc châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật.
  Câu 2: Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật.
  No_avatar
  câu ca dao,tục ngữ,châm ngôn,về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật
  No_avatar
  sao không có bài giải?
   
  Gửi ý kiến