Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  polime trong de thi DH 2007-2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: suu tam
  Người gửi: Lê Đức Dũng
  Ngày gửi: 15h:49' 18-09-2010
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 493
  Số lượt thích: 0 người
  POLYME TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
  Câu 1: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là
  A. 3 B. 4 C. 2 D.5
  Câu 2: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:
  A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).
  Câu 3: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là
  A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna
  C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D. polietylen; cao su buna; polistiren
  Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá sau
   Các chất X, Y, Z lần lượt là :
  A. benzen; xiclohexan; amoniac B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien
  C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin
  Câu 5: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
  A. poliacrilonitrin B. poli(metyl metacrylat) C. polistiren D.poli(etylen terephtalat)
  POLYME TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TỪ
  NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009
  Câu 6: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
  A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5.
  C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.
  Câu 7: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
  A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3.
  C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.
  Câu 8: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những
  loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
  A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
  C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.
  Câu 9: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
  A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.
  C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH.
  Câu 10: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất
  A. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.
  B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.
  C. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric.
  D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.
  Câu 11: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là
  A. 453. B. 382. C. 328. D. 479.
  Câu 12: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo
  phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
  A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
  Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc,
  nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng
  đạt 90%). Giá trị của m là
  A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg.
  Câu 14: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
  A. CH2=C(CH3)-CH=
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng