Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  polime trong de thi DH 2007-2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: suu tam
  Người gửi: Lê Đức Dũng
  Ngày gửi: 15h:49' 18-09-2010
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 494
  Số lượt thích: 0 người
  POLYME TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
  Câu 1: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là
  A. 3 B. 4 C. 2 D.5
  Câu 2: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:
  A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).
  Câu 3: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là
  A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna
  C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D. polietylen; cao su buna; polistiren
  Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá sau
   Các chất X, Y, Z lần lượt là :
  A. benzen; xiclohexan; amoniac B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien
  C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin
  Câu 5: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
  A. poliacrilonitrin B. poli(metyl metacrylat) C. polistiren D.poli(etylen terephtalat)
  POLYME TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TỪ
  NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009
  Câu 6: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
  A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5.
  C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.
  Câu 7: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
  A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3.
  C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.
  Câu 8: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những
  loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
  A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
  C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.
  Câu 9: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
  A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.
  C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH.
  Câu 10: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất
  A. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.
  B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.
  C. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric.
  D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.
  Câu 11: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là
  A. 453. B. 382. C. 328. D. 479.
  Câu 12: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo
  phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
  A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
  Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc,
  nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng
  đạt 90%). Giá trị của m là
  A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg.
  Câu 14: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
  A. CH2=C(CH3)-CH=
   
  Gửi ý kiến