Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bai tap Let's go 1A- Unit 3- hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần
  Ngày gửi: 15h:31' 08-10-2010
  Dung lượng: 3.8 KB
  Số lượt tải: 2106
  Số lượt thích: 0 người
  English test.
  Let’s go 1A. Name:………………………

  I- Choose the best answers:
  1- How ………… you?
  A. are B. am C. is
  2- What ……… this?
  A. are B. am C. is
  3- What ……….. these?
  A. is B. are C. am
  4- What …………. is this?
  A. color B. coulor C. colors
  5- ………… your name?
  A. What B. What’s C. How
  6- How ………… books? – three books
  A. old B. many C. are
  6- Fine, …………. you.
  A. thanks B. thank C. thank you
  7- ………….. is my friend, John
  A. She B. This C. What
  8- Nice ………….. you.
  A. met B. meet C. to meet
  9- What are these?- ………………….
  A. They’re crayon B. They’re crayons C. It’s a crayon
  10. How many cassettes?-one……….
  A. cassettes B. a cassette C. two cassette
  II- Count:
  one + two =……….
  nine – nine =……..
  six + four = ………
  two x four = ………
  nine : three = ………
  III- Match:
  A B
  1- What are these? A. one cat
  2- What is this? B. My name’s Linh.
  3- What color is this? C. They are pens.
  4- What’s your name? D. It’s a ruler.
  5- How are you? E. It’s blue.
  6- How many cats? F. I’m fine, thanks you.
  7. Is this a crayon? G. Yes, they are
  8. Are these pencil cases? H. No, it isn’t. It’s a pencil case

  1: …..; 2 ….; 3…… ; 4 …….; 5 ……. ; 6 …….7……..8………
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng