Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I-ĐẠI SỐ 9(10-11)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hữu Phong
  Ngày gửi: 19h:04' 08-10-2010
  Dung lượng: 221.0 KB
  Số lượt tải: 535
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 Họ tn: …………………………. Lớp: 9/…..
  I/ Trắc nghiệm khách quan:(3đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
  ( Biểu thức có nghĩa khi: ( Tại x= –2, giá trị của biểu thức bằng
  A. a B. a1 C. a1 D. a<1 A. B. 9 C. 3 D. vô nghĩa
  ( Căn bậc hai số học của 5 là: ( Nghiệm của phương trình là:
  A. 25 B. C. D. 5 A. x= –2 B. x= C. x= D. x=
  ( Nếu x thỏa điều kiện thì: ( Biểu thức sau khi thu gọn bằng:
  A. B. A. B. 
  C. x < 4 D. Một kết quả khác C. D. 
  II/ Tự luận: (7đ)
  So sánh hai số :(1,5đ)
  a) và 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  b) và 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2. Tính :(1đ)
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3. (1,5đ) Giải phương trình: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4. (3đ) Cho A =
  Rút gọn A.
  Tính giá trị của A khi .
  Tìm x khi A = 2 .
  
  Giải :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm khch quan: (Mỗi câu đúng được 0,5 đ)
  1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A
  II. Tự luận:
  1. (1,5đ)
  a) (0,25)

   (0,25)
  Vì (0,5)

  b)
   (0,25+0,25)
  2. (1đ)
  
  3. (1,5đ)
  
  4. (3đ)
  a. ĐK: (0,25)
  
  b. (1đ)
  Tại ta cĩ: A = 
  c. (1đ)
  
  (vì )


   
  Gửi ý kiến