Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề KIểm tra hóa 8 lần 1+ma trận+ Đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Như Ý (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:31' 09-10-2010
  Dung lượng: 210.0 KB
  Số lượt tải: 1822
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 8 LẦN 1


  Nội dung
  Mức độ kiến thức , kĩ năng
  
  Tổng
  
  
  Biết
  Hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1-Chất - Nguyêntử. Nguyên tố hoá học


  Câu 7
  (1,0)
  
  Câu 6
  (0,5)

  
  
  
  
  (1,5)
  
  2-Đơn chất- Hợp chất- Phân tử

  Câu 2
  (0,5)

  
  Câu 1
  (0,5)

  
  
  
  
  (1,0)
  
  
  3-CTHH - Hoá trị

  Câu3
  (0,5)
  Câu9a
  (1,0)

  Câu 4,5
  (1,0)
  Câu9b
  (1,0)

  
  Câu10
  (2,0)

  
  (5,5)
  
  
  4-Luyện tập

  
  
  
  
  
  Câu 11
  (2,0)

  3
  (2,0)
  
  
  Tổng


  
  (2,0)

  
  (1,0)
  
  (2,0)
  
  (1,0)
  
  
  (4,0)
  
  (10,0)
  
  
  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1

  I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  B
  C
  A
  B
  A
  C
  
  Điểm
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  
  Câu 7: (1đ)
  Số proton trong hạt nhân : ....15..............(0,25)
  Số electron trong nguyên tử : ....15............ (0,25)
  Số lớp electron : .....3..............(0,25)
  Số electron lớp ngoài cùng : ......5............ (0,25
  II- TỰ LUẬN: (6,0điểm)

  Câu
  Đáp án
  Biểu điểm

  
  9
  Phát biểu đúng qui tắc theo sgk

  b- NaO ( Sai vì II.1 # 1.II
  Viết đúng: Na2O

  1đ


  
  10
  a.
  Gọi t là hoá trị của N trong N2O5
  Theo qui tắc: 2t = 5.II= 10
  => t = V
  b. Thực hiện theo các bước để có công thức hoá học: Na3PO4 ( mỗi bước 0,25 đ)

  


  
  11
  a . Ta có: PTK của hợp chất A :X + 16 = 40 x2 = 80
  b. Từ X + 16 = 80
  => X = 80 – 16 = 64
  Vậy X là nguyên tố Đồng, KHHH : Cu
   1 đ
  1 đ
  
    Trường THCS Phan Thúc Duyện
  Họ và Tên: ……………………….
  Lớp:……………………………….

  ĐÊ KIỂM TRA 1 TIẾT Lần 1
  MÔN HOÁ 8 - Đề 1

  ĐIỂM:
  
  I-TRẮC NGHIỆM: ( 4đ) Hãy chọn phương án đúng
  Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:
  A. C; B. NO2; C. Ca; D. N2
  Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.
  a) H2 b) 2H c) 2H2 d) 4H
  Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
  A. HNO3; B. H3NO; C. H2NO3; D. HN3O.
  Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H : XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là
  A. X2Y3 B.XY C. X3Y2 D. X2Y
  Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.
  A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên
  B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
  C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.
  D. Cả a, b, c dều đúng
  Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có số p = 7 nên số lớp e và số e lớp ngoài cùng lần lượt là:
  A. 5,2 B. 3,4 C. 2,5 D
   
  Gửi ý kiến