Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kiem tra chuong 1 hinh 7( co ma tran va dap an)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trắc Sơn
  Ngày gửi: 22h:34' 13-10-2010
  Dung lượng: 205.5 KB
  Số lượt tải: 906
  Số lượt thích: 0 người

  Ma trận đề kiểm tra chương I - hình học 7

  Chủ đề cơ bản
  Nhận Biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
  1
  1
  1
  1,5
  
  
  
  
  2
  2,5
  
  2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
  1
  1
  
  
  
  
  1
  2
  2
  3
  
  3. Hai đường thẳng song song, tiên đ ề Ơ cơ lít
  
  
  
  1
  2,5
  1
  1
  
  2
  3,5
  
  4. Định lí
  
  
  
  1
  1
  
  
  1
  1
  
  Tổng
   3
  3,5
   2
  3,5
  2
  3
  7
  10
  
  
  Trắc nghiệm : tự luận = 3:7
  Nhận biết : thông hiểu: vận dụng = 3,5:3,5:3,5
  14/10/2010 1:52:17 PM
  Đề kiểm tra chương 1 – hình học 7
  Đề 1
  I . Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )
  *Chọn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng :
  Câu 1 : Đường trung trực của đoạn thẳng A B là :
  A. Đường thẳng vuông góc với AB
  B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB
  C . Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB
  D .Cả 3 ý trên đều đúng
  Câu 2 : Trong Hình 1, và là 2 góc:

  A. Kề bù
  B. Đồng vị
  
  C. So le trong
  D. Trong cùng Phía
  
  
  Câu 3. Qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng a vẽ được :
  Chỉ một đường thẳng song song với a
  Hai đường thẳng song song với a
  Ba đường thẳng song song với a
  Vô số đường thẳng song song với a
  II. Tự luận (7đ)
  Câu 4. (1,5đ)
  Trong hình vẽ 2, biết a và b cắt nhau tại O và 
  Xác định góc đối đỉnh với góc 
  Tính số đo góc đối dỉnh với góc 
  Câu 5. (2đ) Trong hình vẽ 3 hãy cho biết:
  Góc đồng vị với góc 
  Góc trong cùng phía với góc 

  Câu 6 ( 2,5đ) Cho hình vẽ 4, biết a//b và
  Tính
  So sánh và
  Tính


  Câu 7(1đ) Phát biểu định lí cho bởi GT – KL sau :
  GT: a và b phân biệt,
  KL: a// b
  Đáp án – thang điểm
  Đề 1

  I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
  1. C 2. C 3. A
  II. Tự luận (7đ)
  4
  

  
  
  
  a) Góc đối đỉnh với là
  0,75 đ
  
  
  b) Vì là là 2 góc đối đỉnh nên = =
  0,75 đ
  
  5
  
  
  
  
  a) Góc đồng vị với góc là

  1 đ
  
  
  b) Góc trong cùng phía với góc là

  1 đ
  
  6
  


  
  
  
  a) so le trong)
  0,75 đ
  
  
  b) Chỉ ra được =

  1đ
  
  
  c)
  0,75đ
  
  7
  Hai đường thẳng phâ
  No_avatar
  Cam on de hay
   
  Gửi ý kiến