Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:41' 03-11-2010
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 1590
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC 9 (học kỳ 2)
I. MA TRẬN
Mức độ
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng

Etilen
Câu 1

Câu 9
2

Metan
Câu 2 + Câu 3


2

CTPT HCHC
Câu 4


1

Hiđrocacbon

Câu 5

1

Dầu mỏ
Câu 6
Câu 7

2

Nhiên liệu

Câu 8

1

SX xi măng


Câu 10
1

Tổng
5
3
2
10

II. ĐỀ BÀI
Câu 1 : Đâu là công thức phân tử của etilen ?
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 2 : Phản ứng hoá học đặc trưng của metan là phản ứng :
A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
Câu 3. Trong các phân tử CH4, C2H4, C2H2, C6H6 , phân tử có cấu tạo chỉ toàn những liên kết đơn là :
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 4 : Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là :
A. mạch thẳng B. mạch vòng C. mạch nhánh D. cảc ba loại mạch trên
Câu 5 : Các phân tử hiđrocacbon đều có một phản ứng chung là phản ứng :
A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
Câu 6 : Dầu mỏ là hỗn hợp của các :
A. muối B. axit C. bazơ D. hiđrocacbon
Câu 7 : Dầu mỏ là loại nhiên liệu :
A. vô tận B. có thể tái sinh C. không tái sinh D. cả ba đáp án trên
Câu 8 : Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm nhiên liệu vì lý do :
A. tiết kiệm tiền B. giảm khí thải C. tiết kiệm công sức D. cả ba lý do trên
Câu 9 : Trong các hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2, C6H6 chất được dùng để sản xuất nhựa PE là :
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 10 : Nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản suất xi măng là :
A. CaCO3 B. SiO2 C. quặng D. than
III. ĐÁP ÁN
1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 9
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Câu 1 : Oxit được chia thành mấy loại :
A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D.4 loại
Câu 2 : Canxi oxit là một :
A. axit B. bazơ C. oxit D. muối
Câu 3 : SO2 là :
A. oxit trung tính
B. oxit axit
C. oxit lưỡng tính
D. oxit bazơ
Câu 4 : Oxit axit có thể tác dụng được với :
A. oxit bazơ
B. nước
C. bazơ
D. cả ba hợp chất trên
Câu 5 : Cho các oxit : SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là :
A. SO2 B. Na2O C. CuO D. CaO
Câu 6 : Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải :
đổ từ từ axit vào nước.
đổ từ từ nước vào axit.
đổ nhanh axit vào nước.
đổ nhanh nước vào axit.
Câu 7 : Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng :
A. BaCl2 B. Ba3(PO4)2 C. BaCO3 D.BaSO4
Câu 8 : Để điều chế H2SO4 trong công nghiệp, phải trải qua mấy giai đoạn ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9 : Sự khác biệt trong tính chất hóa học của H2SO4 đặc so với H2SO4 loãng là :
tác dụng được với oxit bazơ
tác dụng được với bazơ
tác dụng được với kim loại
khả năng hút nước mạnh (tính háo nước)
Câu 10 : Khả năng tan của H2SO4 trong nước là :
A. rất
 
Gửi ý kiến