Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Thu (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:41' 03-11-2010
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 1997
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC 9 (học kỳ 2)
  I. MA TRẬN
  Mức độ
  Nội dung
  Biết
  Hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  Etilen
  Câu 1
  
  Câu 9
  2
  
  Metan
  Câu 2 + Câu 3
  
  
  2
  
  CTPT HCHC
  Câu 4
  
  
  1
  
  Hiđrocacbon
  
  Câu 5
  
  1
  
  Dầu mỏ
  Câu 6
  Câu 7
  
  2
  
  Nhiên liệu
  
  Câu 8
  
  1
  
  SX xi măng
  
  
  Câu 10
  1
  
  Tổng
  5
  3
  2
  10
  
  II. ĐỀ BÀI
  Câu 1 : Đâu là công thức phân tử của etilen ?
  A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
  Câu 2 : Phản ứng hoá học đặc trưng của metan là phản ứng :
  A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
  Câu 3. Trong các phân tử CH4, C2H4, C2H2, C6H6 , phân tử có cấu tạo chỉ toàn những liên kết đơn là :
  A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
  Câu 4 : Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là :
  A. mạch thẳng B. mạch vòng C. mạch nhánh D. cảc ba loại mạch trên
  Câu 5 : Các phân tử hiđrocacbon đều có một phản ứng chung là phản ứng :
  A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
  Câu 6 : Dầu mỏ là hỗn hợp của các :
  A. muối B. axit C. bazơ D. hiđrocacbon
  Câu 7 : Dầu mỏ là loại nhiên liệu :
  A. vô tận B. có thể tái sinh C. không tái sinh D. cả ba đáp án trên
  Câu 8 : Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm nhiên liệu vì lý do :
  A. tiết kiệm tiền B. giảm khí thải C. tiết kiệm công sức D. cả ba lý do trên
  Câu 9 : Trong các hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2, C6H6 chất được dùng để sản xuất nhựa PE là :
  A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
  Câu 10 : Nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản suất xi măng là :
  A. CaCO3 B. SiO2 C. quặng D. than
  III. ĐÁP ÁN
  1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 9
  BÀI KIỂM TRA SỐ 1
  Câu 1 : Oxit được chia thành mấy loại :
  A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D.4 loại
  Câu 2 : Canxi oxit là một :
  A. axit B. bazơ C. oxit D. muối
  Câu 3 : SO2 là :
  A. oxit trung tính
  B. oxit axit
  C. oxit lưỡng tính
  D. oxit bazơ
  Câu 4 : Oxit axit có thể tác dụng được với :
  A. oxit bazơ
  B. nước
  C. bazơ
  D. cả ba hợp chất trên
  Câu 5 : Cho các oxit : SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là :
  A. SO2 B. Na2O C. CuO D. CaO
  Câu 6 : Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải :
  đổ từ từ axit vào nước.
  đổ từ từ nước vào axit.
  đổ nhanh axit vào nước.
  đổ nhanh nước vào axit.
  Câu 7 : Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng :
  A. BaCl2 B. Ba3(PO4)2 C. BaCO3 D.BaSO4
  Câu 8 : Để điều chế H2SO4 trong công nghiệp, phải trải qua mấy giai đoạn ?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 9 : Sự khác biệt trong tính chất hóa học của H2SO4 đặc so với H2SO4 loãng là :
  tác dụng được với oxit bazơ
  tác dụng được với bazơ
  tác dụng được với kim loại
  khả năng hút nước mạnh (tính háo nước)
  Câu 10 : Khả năng tan của H2SO4 trong nước là :
  A. rất
   
  Gửi ý kiến