Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 45 phút hình học 6 chương I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 05h:43' 23-11-2010
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 574
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
  MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
  1, Ma trận:
  Nội dung
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  tn
  tl
  tn
  tl
  tn
  tl
  
  
  Điểm, Đường thẳng, Tia
  3

  1,5
  
  3

  1,5
  1

  3
  
  1

  4
  8

  10
  
  Tổng
  3
  1,5
  4
  4,5
  1
  4
  8
  10
  
  2, Đề bài:

  THCS NHÂN HOÀ
  TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  Ngày kiểm tra: 23/11/2010
  ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
  MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6

  
  
  I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
  Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.
  Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
  A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C nếu AB + BC = AB
  B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C nếu BA + AC = BC.
  C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nếu AC + CB = AB.
  D. Cả ba câu trên đều sai.
  Câu 2: Cho hình vẽ:
  
  Cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng ?
  A. 3; B. 6; C. 4; D. 5
  Câu 3: Cho AB = 7 cm; BC = 5 cm, Trong đó điểm B nằm giữa thì khi đó:
  A. AC = 12 cm B. AC > 12 cm C. AC < 12 cm D. AC ≤ 12 cm
  Câu 4: Xem hình vẽ bên:
  Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ?
  A. 4 bộ B. 5 bộ
  C. 7 bộ. D. 6 bộ.
  Câu 5: Với hình vẽ ở câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?
  A. 4 B. 5
  C. 6 D. 7
  Câu 6: Cho đoạn thẳng AB. M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
  A. MA = . B. AM = MB và MA + MB = AB;
  C. M nằm giữa A và B. D. M cách đều A và B.
  II/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 1:
  Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 8 cm.
  a) Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
  b) Tính AM.
  c) Điểm A có là trung điểm của BM không ? Tại sao ?
  Bài 2:
  Cho ba đường thẳng a, b, c. Tìm số giao điểm của ba đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ cho từng trường hợp. 3, Đáp án và biểu điểm:
  I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  C
  b
  a
  d
  a
  b
  
  II/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 1: (4 điểm)
  Vẽ hình đúng, đủ, đẹp (1 điểm)
  A, b, c đúng, dủ (mỗi câu 1 điểm)
  Bài 2: (3 điểm)
  - Vẽ được đúng 4 trường hợp (mỗi trường hợp 0,5 điểm)
  - Hình vẽ đẹp, sạch (1 điểm)

   
  Gửi ý kiến