Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm tra 45 phút hình học 6 chương I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 05h:43' 23-11-2010
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
1, Ma trận:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


tn
tl
tn
tl
tn
tl


Điểm, Đường thẳng, Tia
3

1,5

3

1,5
1

3

1

4
8

10

Tổng
3
1,5
4
4,5
1
4
8
10

2, Đề bài:

THCS NHÂN HOÀ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Ngày kiểm tra: 23/11/2010
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.
Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C nếu AB + BC = AB
B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C nếu BA + AC = BC.
C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nếu AC + CB = AB.
D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 2: Cho hình vẽ:

Cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng ?
A. 3; B. 6; C. 4; D. 5
Câu 3: Cho AB = 7 cm; BC = 5 cm, Trong đó điểm B nằm giữa thì khi đó:
A. AC = 12 cm B. AC > 12 cm C. AC < 12 cm D. AC ≤ 12 cm
Câu 4: Xem hình vẽ bên:
Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ?
A. 4 bộ B. 5 bộ
C. 7 bộ. D. 6 bộ.
Câu 5: Với hình vẽ ở câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?
A. 4 B. 5
C. 6 D. 7
Câu 6: Cho đoạn thẳng AB. M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A. MA = . B. AM = MB và MA + MB = AB;
C. M nằm giữa A và B. D. M cách đều A và B.
II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1:
Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 8 cm.
a) Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b) Tính AM.
c) Điểm A có là trung điểm của BM không ? Tại sao ?
Bài 2:
Cho ba đường thẳng a, b, c. Tìm số giao điểm của ba đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ cho từng trường hợp. 3, Đáp án và biểu điểm:
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
b
a
d
a
b

II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm)
Vẽ hình đúng, đủ, đẹp (1 điểm)
A, b, c đúng, dủ (mỗi câu 1 điểm)
Bài 2: (3 điểm)
- Vẽ được đúng 4 trường hợp (mỗi trường hợp 0,5 điểm)
- Hình vẽ đẹp, sạch (1 điểm)

 
Gửi ý kiến