Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề thi học kỳ I toán lớp 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hùm
  Ngày gửi: 20h:11' 09-12-2010
  Dung lượng: 124.5 KB
  Số lượt tải: 3928
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------- --------------------------------
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
  MÔN: TOÁN LỚP 8
  Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
  _________________________________________________________________________________

  Câu 1: (1 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
  a) 3a - 3b + a2 – ab b) x3 – 2x2 + x
  Câu 2: (1 điểm). Rút gọn phân thức sau: 
  Câu 3: (2 điểm). Thực hiện phép tính:
  a) b) 
  Câu 4: (0,5 điểm). Chứng minh biểu thức Q = 4x2 + 4x + 2 1 với mọi xR.
  Câu 5: (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức M = x2 – 4xy + 4y2 tại x = 16 và y = 3
  Câu 6: (1,5 điểm). Cho phân thức P =
  Tìm giá trị của x để phân thức P được xác định.
  Rút gọn phân thức P.
  Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức P = 2.
  Câu 7: (1 điểm). Tính diện tích của tam giác cân biết cạnh đáy bằng 6cm và cạnh bên bằng 5cm.
  Câu 8: (2,5 điểm).
  Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc B = 600. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.
  Chứng minh tứ giác ECDF là hình thoi.
  Tính số đo của góc AED.

  ----------------------------------Hết--------------------------------


  HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
  NĂM HỌC 2010- 2011
  MÔN : TOÁN LỚP 8
  ----------------------(((---------------------

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1
   a) 3a - 3b + a2 - ab = (3a - 3b) + (a2 - ab) = 3(a - b) + a(a - b)
  = (a - b)(3 + a
  b) x3 – 2x2 + x = x( x2 – 2x2 + 1)
  = x( x – 1)2
  0,25
  0,25
  0,25
  0,25
  
  Câu 2

   
  

  1.0d
  
  Câu 3


   a)
   b) 
    1.0 điểm


  1.0 điểm


  
  Câu 4
  Ta c ó: Q = 4x2 + 4x + 2
  Q = 2x)2 + 2.2x.1 + 121 = (2x + 1)2 + 1
  Do (2x + 1)2 0
  nên: (2x + 1)2 + 1 1 với mọi xR.
  
  0,5 điểm


  
  Câu 5
   Ta có: M = x2 – 4xy + 4y2 = ( x – 2y)2
  Thay x = 16; y = 3 vào tính được M = (16 – 2.3)2 = 100
  05 điểm

  
  Câu 6
   a) Phân thức P = xác định khi và chỉ khi x- 20 x 2
  Vậy khi x 2 thì phân thức P = xác định.
  b) Phân thức P = =
  c) Giá trị của P = 2 
  
  Vậy khi x = -1 thì giá trị của P = 2
  
  0,25 điểm

  0,5 điểm  0,5 điểm

  
  

  Câu 7
  Tam giác ABC cân tại A, gọi H là trung điểm BC, nên AHBC
  Theo bài ra, ta có:
  
  Tam giác ABH vuông tại H, áp dụng định lí Pytago:
  AB2 = AH2 + HB2
  AH2 = AB2 – HB2
  AH2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16
  AH2 = = 4 (cm)
  Vậy SABC = (cm2).
  


  0,25 điểm

  0,25 điểm

  0,25 điểm

  0,25 điểm

  
    Câu 8
  
  GT
  Hình bình hành ABCD, BC = 2AB
  EB = EC ; FA = FD ; góc B = 600
  
   KL
  ECDF là hình thoi
  Góc AED = ?
  
  
  + Ghi GT, KL và vẽ hình đúng.

  a) Chứng minh được:
  FD //= EC nên: ECDF là hình bình hành.
  No_avatarf
  may paj nay ze ec ak
  No_avatar
  koa phai daj la de nam naj hum zaj hinh nhu co mjh koa cho mjh ghi de naj ruj akkkkkkkNháy mắt
  No_avatar

  fai de nam nay honk z

   

  No_avatar

  Ai ci de nam nay hok neu co up len cho ae xem vsCười nhăn răng  Avatar

  chac dung k

  No_avatar

  de wwa troi may pai nay minh lam ruiLè lưỡi

   

  No_avatarf

  sao lai ko co de thi

  No_avatarf

  de co cj ma dai den 8 kau lam zay.

  co le la ra de cho hay

  tui thi rui tui pit dc .

  de chi co 5 cau la nhkieu rui do de pi deu

   

  No_avatar

  mi pai nay de ợt mìh lm xog hit gòy

  No_avatar

  toan lop c8 mal cu nhu lop 7 ak de wa

   
  Gửi ý kiến