Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:09' 10-12-2010
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 1446
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA CHƯƠNG II
  Môn : ĐẠI SỐ 7
  A. Ma trận đề kiểm tra :
  Các chủ đề chính
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch
  2
  1
  
  
  1
  1
  
  

  4
  2
  
  Hàm số, mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số y = ax (a0)
  4
  2
  
  
  3
  3
  
  2
  2,5
  8
  8
  
  Tổng
  6
  3
  
  
  3
  3,5
  
  3
  3,5
  12
  10
  
  B. Đề : Trang sau
  C .Hướng dẫn chấm:
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm


  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  
  Đề 1
  
  c
  a
  
  Đề 2
  b
  b
  
  
  Đề 3
  c
  d
  
  
  Đề 4
  c
  c
  
  
  Các câu 1 đề 1, câu 3 đề 2, 3, 4: (1 điểm)
  Điền đúng vào mỗi chỗ trống được 0,5đ

  II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
  Câu 1: Cho hệ trục toạ độ hình vẽ ()
  a) 1 điểm Viết đúng tọa độ mỗi điểm B, D, E , F được 0,5đ
  b) Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 3x
  Câu 2: Tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với 2; 3; 5.
  Hãy tính số đo các góc của (ABC? ()
  Gọi x , y, z là số đo các góc hình tam giác. 0,5 đ
  Theo đề ta có và x + y + z = 180 0,75đ
  Áp dụng được tính chất của dảy tỷ số bằng nhau 1đ
  Tính đúng số đo mỗi góc 0,25 x 3 = 0,75đ
  Câu 3: Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 4 và z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ lầ 5. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? (1đ)
  Trả lời đúng z và x tỷ lệ thuận 0,25 đ
  Giải thích đúng 0,25đ
  Tính đúng hệ số tỷ lệ 0,5đ

  Ghi chú: Hướng dẩn chấm này áp dụng cho đề số 4. Các đề khác đếu chấm tương tự. Các cách giải khác đúng đều được cho điểm tối đa.
  HỌ VÀ TÊN :
  ............................…………
  LỚP : 7 /..........
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT . Số : 2
  MÔN : ĐẠi SỐ 7

   Đề : 1

  
  
  
   ĐIỂM
  
  Lời phê:


  

  
  
  A / TRẮC NGHIỆM :(3điểm)
  1/ Cho mặt phẳng tọa độ như hình vẽ.
  Cách ghi tọa độ các điểm sau là đúng (Đ) hay sai (S)

  A. ( 3 ; 2 ) B ( 4; 2 )

  C ( 3. 0 ) D ( -3 ; 0 )

  Khoanh tròn vào câu đúng nhất ( Câu 2, 3)
  2/ Cho hàm số y = f(x) = 2x; ta có f(-1) =
  A. 0 B. 2
  C. -2 D. 1
  3/ Toạ độ của điểm gốc O trong hệ trục toạ độ là:

  A. (0; 0) B. (0; 1)
  C. (1; 0) D. (1; 1)
  B / TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
  1 / Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ (3đ)
  a) Viết toạ độ các điểm A, B, C, D
  b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x
  2/ Tam giác ABC cĩ số đo các gĩc tỉ lệ
  với 1; 2; 3. Hãy tính số đo các góc của (ABC? (3đ)

  3/ Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 3 và z tỷ lệ nghịch
  với y theo hệ số tỷ lệ là 5. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch
  và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? (1đ)
  BÀI LÀM :


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  HỌ VÀ TÊN :
  ............................…………
  LỚP : 7 /..........
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT . Số :
  Avatar
  Khóc
  Avatar

  HônCUNG DC

   

   
  Gửi ý kiến