Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Công thức toán chuyển động lớp 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đào Trung
  Ngày gửi: 12h:12' 14-01-2011
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 3749
  Số lượt thích: 2 người (Lê Hoàng Mạnh, Hoàng Thị Thơ, Nguyễn Phan Tường Vi)
  CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
  LỚP 5

  1/ TÍNH VẬN TỐC ( km/giờ ) :

  v = S : t

  2/ TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG ( km ):

  S = v x t

  3/ TÍNH THỜI GIAN ( giờ ) :

  t = S x t

  a) Tính thời gian đi :

  TG đi = TG đến - TG khởi hành - TG nghỉ (nếu có)

  b) Tính thời khởi hành :

  TG khởi hành = TG đến - TG đi


  c) Tính thời khởi hành :

  TG đến = TG khở hành + TG đi

  A – Cùng chiều Đi cùng lúc Đuổi kịp nhau

  - Tìm hiệu vận tốc :
  V = V1 - V2
  - Tìm TG đi đuổi kịp nhau :
  TG đi đuổi kịp nhau = Khoản cách 2 xe : Hiệu vận tốc
  - Chỗ kịp đuổi nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x TG đi đuổi kịp nhau

  B – Cùng chiều Đi không cùng lúc Đuổi kịp nhau

  - Tìm TG xe ( người ) đi trước ( nếu có )
  - Tìm quãng đường xe đi trước : S = v x t
  - Tìm TG đi đuổi kịp nhau = quãng đường xe ( người ) đi trước : hiệu vận tốc
  - Ô tô đuổi kịp xe máy lúc = Thời điểm khởi hành của ô tô + TG đi đuổi kịp nhau
  * Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành
  C – Ngược chiều Đi cùng lúc Đi lại gặp nhau


  - Tìm tổng vận tốc :
  V = V1 + V2
  - Tìm TG đi để gặp nhau :
  TG đi để gặp nhau = S khoảng cách 2 xe : Tổng vận tốc
  - Ô tô gặp xe máy lúc :
  Thời điểm khởi hành của ô tô ( xe máy ) + TG đi gặp nhau
  - Chỗ gặp nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x TG đi gặp nhau
  * Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

  D – Ngược chiều Đi trước Đi lại gặp nhau

  - Tìm TG xe ( người ) đi trước ( nếu có )
  - Tìm quãng đường xe đi trước : S = v x t
  - Tìm quãng đường còn lại = quãng đường đã cho ( khỏang cách 2 xe) – quãng đường xe đi trước.
  - Tìm tổng vận tốc: V1 + V2
  - Tìm TG đi để gặp nhau = Quãng đường còn lại : Tổng vận tốc

  Một số lưu ý khác

  ( V1 + V2 ) = S : t ( đi gặp nhau )
  * S = ( V1 + V2 ) x t ( đi gặp nhau )
  ( V1 - V2 ) = S : t ( đi đuổi kịp nhau )
  Thời gian đi gặp nhau = thời điểm gặp nhau lúc 2 xe – Thời điểm khởi hành 2 xe

  * Tính Vận tốc xuôi dòng :

  V xuôi dòng = V thuyền khi nước lặng + V dòng nước

  * Tính Vận tốc ngược dòng :

  V ngược dòng = V thuyền khi nước lặng - V dòng nước

  * Tính Vận tốc dòng nước :

  V dòng nước = ( V xuôi dòng - V ngược dòng ) : 2

  * Tính Vận tốc khi nước lặng:

  V khi nước lặng = V xuôi dòng - V dòng nước


  * Tính Vận tốc tàu ( thuyền ) khi nước lặng:

  V tàu khi nước lặng = V ngược dòng + V dòng nước  Nguyễn Đào Trung

  CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
  No_avatar

  Hay thật Mỉm cười

   
  Gửi ý kiến