Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi HSG-Tiếng anh 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Hoàng Long
  Ngày gửi: 09h:48' 16-01-2011
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 14405
  Số lượt thích: 11 người (Lê Thị Na, Phạm Thương, nguyễn thị hồng mai, ...)
  Phòng giáo dục
  quỳnh phụ

  đề thi học sinh năng khiếu
  Môn : Tiếng Anh lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
  năm học 2007 – 2008

  
   Họ và tên:.................................................................................................................Lớp :.........................
  Trường tiểu học: ................................................................................................SBD: ..........................


  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  
  
  
  
  
  Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại.
  A: house
  A: usually
  A: know
  A: ahead
  A: mouth
   B: hour
  B: easy
  B: black
  B: ocean
  B: mountain

   C: horse
  C: Why
  C: work
  C: weather
  C: cloudy

   D: hundred
  D: party
  D: book
  D: heavy
  D: favourite

  
  
  Bài 2: Chọn một từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong các câu sau.

  The book shop is ........................................ the post office. (next to/ near to/ under)
  They like ......................................... fishing in summer. (go/ going/ to go)
  My school ........................... forty teachers and six hundred students. (have/ has/ haves)
  We always go ........................................ after school. ( to fishing/ cinema/ home).
  5. Mrs Binh often ................................................. class 5E (teaches/ teachs/ teached), but at the moment he ..................................... class 5A. (teaching/ is teaching/ was teaching)
  Bài 3: Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm, gạch chân lỗi sai và viết lại cho đúng.
  Why do you want to is an engineer ?
  ...............................................................................................................................................................................................
  Today is on April the seventeen.
  ...............................................................................................................................................................................................
  She isn’t have Music lessons on Monday and Thursday.
  ...............................................................................................................................................................................................
  We don’t go to school last Sunday.
  ...............................................................................................................................................................................................
  Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước từ khác loại.

  A: river
  A: eating
  A: soldier
  A: city
  A: month

   B: lake
  B: playing
  B: dinner
  B: busy
  B: eleventh

   C: sea
  C: evening
  C: taxi driver
  C: dirty
  C: fortieth

   D: mountain
  D: working
  D: police man
  D: heavy
  D: ninth

  
  Bài 5: Chọn từ thích hợp cho sẵn trong khung điền vào chỗ trống.


  Không viết vào chỗ có gạch chéo này !
  Hue is the .................................................................. beautiful city in our country.
  I love Maths very much. It’s my ...................................................................................... subject.
  The Nile is the .......................................................................... river in the world.
  Thai Binh is ................................................................................ Hai Phong and Nam Dinh.
  There are two lakes ........................................................................... their house.
  This dictionary is ............................................................................... than that one.
  Bài 6: Sắp xếp từ , cụm từ thành câu hoàn chỉnh .
  the/ tell/ can/ to/ you/ way/ museum/ me/ the/ ?/
  ...............................................................................................................................................................................................
  in Can Tho / is/ family/ to/ her/ going/ visit/ by train/ Miss Huong/ this summer/
  ...............................................................................................................................................................................................
  far/ from/ how/ is/ Quynh Coi/ to/ your house/ it/ primary/ ?/ school/
  ...............................................................................................................................................................................................
  in Vietnam/ begins/ school year/ on/ new/ September/ the/ the fifth/
  ...............................................................................................................................................................................................
  Bài 7: Đặt câu hỏi cho từ hoặc cụm từ được gạch chân.
  A packet of milk is four thousand dong.
  ...............................................................................................................................................................................................
  His father is working in the garden.
  ...............................................................................................................................................................................................
  Yes, It’s hot and sunny in Quynh Phu today.
  ...............................................................................................................................................................................................
  Linda’s sister was born in London.
  ...............................................................................................................................................................................................
  Bài 8: Dùng từ gợi ý viết lại câu sao cho nghĩa không đổi .

  There is a small zoo behind Trang’s flat.
  ( Trang’s flat is ......................................................................................................................................................
  I walk to school every morning.
  ( I go to .......................................................................................................................................................................
  Phòng giáo dục
  quỳnh phụ

  đáp án và biểu điểm đề thi học sinh năng khiếu
  năm học 2007 – 2008
  Môn : Tiếng Anh lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
  
  

  Bài
  No_avatar

  thank you

   

  No_avatar
  bài thi học sinh giỏi mà dễ thếCau mày
  No_avatar
  cho cai dap an dan 1 la gan
  No_avatarf

  chính xác

   

  No_avatarf

  đề thi học sinh giỏi lớp 5 mà lớp 4 làm cũng được nữa

  Avatar

  koi laj đề yk !!! ko fu` hợp lớp j` ca?

   

  Avatar

  chưa chắc à

   

  No_avatar

  De kinh khung luon de thi nay ai cho dzay keu nguoi do di kham mat lai di hinh nhu mat nguoi do bi le nen moi chon cai de de dzay do!!!!!Chưa quyết định

   

   

   

   

  No_avatar
  wa` de64
  No_avatar
  sao tui thay no de w/e nhiTuyệtTuyệtChưa quyết định
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓