Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra chương III Đại số 7(MT-ĐA)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Nam
  Ngày gửi: 08h:18' 27-01-2011
  Dung lượng: 78.0 KB
  Số lượt tải: 2893
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN: ĐẠI SỐ 7
  TIẾT 50- TUẦN 24
  MỤC TIÊU:
  Kiến thức:
  Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh về thu thập và xử lý số liệu, đánh giá kết quả điều tra; Biết đọc bảng tần số, đọc biểu đồ.
  Kĩ năng:
  Kĩ năng:
  Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ và đánh giá kết quả điều tra.
  Thái độ:
  Nghiêm túc, biết liên hệ thực tiễn, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
  MA TRẬN:

  Chủ đề chính
  Các mức độ cần đánh giá
  Tổng số
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1) Các khái niệm về thống kê: Số liệu, dấu hiệu, các giá trị......
  Số câu
  1


  0.5
  2


  1
  1


  0.5
  
  
  
   4


  2
  
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  2) Bảng tần số- Mốt
  Số câu
  1

  0.5
  
  
  2

  2
  
  
   3

  2,5
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  3)Số trung bình cộng
  Số câu
  
  
  1

  0.5
  
  
  1

  2
  2

  2,5
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  4)Biểu đồ - Nhận xét
  Số câu
  
  

  
  1

  2,5
  
  1

  0,5
  2

  3
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng số
  
  2

  1
  2

  1
  2

  1
  3

  4,5
  
  2

  2,5
  11

  10
  
  
  D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
  I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
  Câu 1: 0,5 điểm
  Câu 2: 0,5 điểm
  Câu 3: 0,5 điểm
  Câu 4: 0,5 điểm
  II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm)
  a)Dấu hiệu: 0,5 điểm
  Số giá trị: 0,5 điểm
  b)Bảng tần số: 2 điểm
  Lập đúng các tích x.n và số TBC: 2 điểm
  Mốt: 0,5 điểm
  (x)
  (n)
  Các tích(x.n)
  
  
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  1
  2
  3
  4
  8
  12
  9
  4
  2
  2
  6
  12
  20
  48
  84
  72
  36
  20
  
  
  
  
  N=45
  :300
  
  
  
  c)Vẽ đúng biểu đồ: 2 điểm
  Nhận xét: 0,5 điểm
  Họ tên : ………………........................ Thứ 5, ngày 27 tháng 01 năm 2011
  Lớp :7A..._Trường THCS Ngô Gia Tự KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG III

  Điểm
  Lời phê của thầy cô giáo
  
   I. : (2 )
  Câu 1(0,5đ): Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
  a) Dấu hiệu điều tra là.........................................................................................
  b) Tần số của một giá trị là........................... của giá trị đó trong...........................
  c) Tổng các tần số bằng ...........................................
  * Điểm bài thi môn toán học kỳ I năm học 2010-2011 của lớp 7A được biểu diễn
  bởi biểu đồ sau. Dựa vào biểu đồ cho biết:
  Câu 2(0,5đ): Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
  A. 9 B. 11 C. 7 D. 45

  Câu 3(0,5đ): Mốt của dấu hiệu là:
  A. n B. x C. 11 D. 5


  * Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thôn được lập bởi bảng sau:
  Số con (x)
  0
  1
  2
  3
  4
  N = 20
  
  Tần số (n)
  2
  3
  12
  2
  1
  
  
  Câu 4(0,5đ):
   
  Gửi ý kiến