Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THƯ VIỆN ĐỀ THI
  Người gửi: Phùng Bình
  Ngày gửi: 14h:48' 19-02-2011
  Dung lượng: 247.0 KB
  Số lượt tải: 479
  Số lượt thích: 0 người
  CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4
  Chuyên đề 1
  Tìm thành phần chưa biết của phép tính
  Bài 1: Tìm x
  x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698
  x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24
  Bài 2: Tìm x
  a. x + 6734 = 3478 + 5782 2054 + x = 4725 - 279
  x - 3254 = 237 x 145 124 - x = 44658 : 54
  Bài 3: Tìm x
  a. x x 24 = 3027 + 2589 42 x x = 24024 - 8274
  x : 54 = 246 x 185 134260 : x = 13230 : 54
  Bài 4*: Tìm x
  a. ( x + 268) x 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348
  ( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) x 84 = 132552
  Bài 6*: Tìm x
  a. x x 124 + 5276 = 48304 x x 45 - 3209 = 13036
  x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374
  b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149
  15892 : x x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48
  Bài 7*: Tìm x
  75 x ( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84
  69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98
  c. 7649 + x x 54 = 33137 35320 - x x 72 = 13072
  4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857
  Bài 8*: Tìm x
  a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58
  b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48
  c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x x = 4275
  d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058
  Bài 9*: Tìm x
  x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000
  x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350
  216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
  Bài 14*: Tìm x
  x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab
  Bài 15*: Tìm x
  xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430
  xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001
  4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274  Chuyên đề 2
  Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thức
  Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
  234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968
  324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796
  Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
  a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)
  b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302
  c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020
  Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
  25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79
  7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43
  67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873
  Bài 4: Tính giá trị biểu thức:
  213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204
  13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14
  Bài 5*: Tính giá trị biểu thức:
  48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )
  100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )
  ( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15
  Bài 5*: Tính giá trị biểu thức:
  17464 - 17464 : 74 - 74

  Avatar

  dang bai kieu gi vay?

  Say rượu a?

  No_avatarf
  Không phai say rượu đâu. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi mà không  biết j về HSG
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng