Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán- Ma trận đề kiểm tra Hóa học THCS.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD&ĐT
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:19' 20-02-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


MÔN Hoá học
CẤP THCS


(Tài liệu bồi dưỡng cốt cán)
Hà Nội, tháng 12/ 2010
LỜI GIỚI THIỆU
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

KTĐG: kiểm tra đánh giá
KT-KN: kiến thức – kĩ năng
THCS: trung học cơ sở
SGK: sách giáo khoa
SGV: sách giáo viên
HS: học sinh
GV: giáo viên
Đ/c: đồng chí
GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo
KT: kiểm tra
PPCT: phân phối chương trình
GDPT: giáo dục phổ thông
GDĐT: giáo dục đào tạo
CTPT: công thức phân tử
CTCT: công thức cấu tạo
KL: kim loại
PK: phi kim
dd: dung dịch
TNKQ: trắc nghiệm khách quan
TNTL: trắc nghiệm tự luận
PPDH: phương pháp dạy học
KTĐG: kiểm tra đánh giá
PPHT: phương pháp học tập
PP: phương pháp
CSVC: cơ sở vật chất
TBDH: thiết bị dạy học
CNTT: công nghệ thông tin


MỤC LỤC


Trang

Lời nói đầu
Danh mục các chữ viết tắt
Mục lục
3
4
5


Phần thứ nhất
Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá
I. Một số khái niệm về kiểm tra đánh giá1. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá
2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học
3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học

7
8

10

II. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá
11

1. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá
2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá

13
15

Phần thứ hai
Thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra định kì


I. Thiết kế ma trận đề kiểm tra


1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra
2. Khung ma trận đề kiểm tra
3. Ví dụ về các khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 THPT

23
25
26

II. Biên soạn đề kiểm tra


1. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
32

2. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm
33

3. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
4. Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đã thiết kế
34
35

III. Một số đề kiểm tra có ma trận kèm theo


1. Đề kiểm tra 1 tiết chương 5 + 6 Hoá học 10 THPT
2. Đề kiểm tra học kì và cuối năm
42
58

Phần thứ ba
Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập1. Một số yêu cầu
2. Các bước tiến hành
3. Ví dụ minh hoạ
4. Thư viện câu hỏi học kì II lớp 12 THPT
79
81
82
86


Phần thứ tư
Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương


1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đối tượng, điều kiện bồi dưỡng
2. Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng, tập huấn (thời gian, địa điểm, số lượng, yêu cầu)
3. Xác định nhu cầu, đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò, khảo sát (trước và sau đợt bồi dưỡng)…

115116

Tài liệu tham khảo
117

 Phần thứ nhất:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Nội dung 1.1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học
1.1. Thuận lợi
Kiểm tra, đánh giá là một vấn đề quan trọng, vì vậy gần đây nhiều nhà giáo dục, các cấp quản lí đã quan tâm đến vấn đề này.
Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, tinh thần đổi mới đã bắt đầu đi vào thực tế.
Phần lớn các GV ở trường phổ thông đã nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra, đánh giá và ít nhiều có sự cải tiến về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học.
Đã có những giáo viên
 
Gửi ý kiến