Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 - NEW

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:20' 03-02-2009
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 3150
  Số lượt thích: 0 người
  EECH
  *5011764119091189171191*
  Đề Thi Học Sinh Giỏi
  Lớp 6 – Vòng 1
  Môn: Tiếng Anh
  Thời gian: 90 phút .
  
  
  Full name: ………………………………………...

  Mark
  ……………………………….
  
   ================================================================
  Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng thì đúng ở trong ngoặc ( 1.25ps)

  I thought you would like to know some of my news. I arrived in New York two weeks ago and I ( stay1 ) with a family called the Browns. Mrs Brown ( work2 ) in a bank, but at the moment Mrs Brown ( not have3 ) a job . He ( do4 ) a course in business management which stars next month. I ( have5 ) a good time here, but the work is boring . I would ( like6 ) to find another job. I was travelling on the underground the other day when I met Tom . Do you remenber him? When we last saw him , he was working for his father’s shop. Now he ( learn7 ) English at a school here. We ( see8 ) an art exhibition together tonight. I’m really looking forward to it. I like New York very much, but I ( think9 ) it’s very expensive . Could you do me a favour ? I need some more money. Of course I ( pay10 ) you back when I see you .

  Nối từ A sang B sao cho phù hợp nhất : (0.75p)

  A
  B
  
  How are you ?
  How do you do ?
  Good night !
  Hello. I’m Ella Paul.
  Excuse me !
  Have a good weekend.
  Same to you .
  Fine, thanks.
  How do you do ?
  Sleep well.
  Pleased to meet you .
  Yes , can I help you ?
  
  
  Hãy hoàn thành các câu sau bằng cách điền các từ sau vào trong chỗ trống ( có 10 từ được cho , nhưng chỉ sử dụng 6 từ ) : (0.75p)

  switch off
  call
  buy
  ring up
  turn on

  
  like
  goes out
  go
  stay
  have
  
  
  It’s too late to telephone Ton now. …………. him in the morning.
  – We haven’t got any tea left.
  - Oh, I will ………… and get some.
  3. Before you leave the room , remember to ………….. the light .
  4. We ………… a lot of food in the fridge.
  5. I want to ………. at a hotel when I go on holiday .
  6. When the red light ………… and the green light appears , you can go straight .

  Chọn từ thích hợp : ( 1.25ps)
  We are on / in / at class 9A.
  Hoa has some / lots / lot of friends in Hue .
  Her new school is bigger / big / biger than her old school.
  She misses her parents but / and / with her friends.
  What / Where / Who is she staying with ? – Her aunt.
  When / What / How is her new school different from her old school ?
  Who is the girl talks / talk / talking to Mrs Lien ?
  It’s raining heavily. Not / Doesn’t / Don’t go out .
  Her sister will be 13 on Sunday, May 25 / 25th May / May 25th.
  10. Her old school doesn’t have / don’t have / have not many students .

  Viết lại câu để nghĩa của câu vừa viết giống câu đã cho : (1.25ps)
  What’s your address ?
  ( Where ………………………………………….. ?
  No one in our class is taller than Nam .
  ( Nam is the ………………………………
  There are 40 monkeys in the cage .
  ( The cage ………………………………..
  It is one fifty .
  ( It is ten …………………………………..
  My mother walks to work everyday .
  ( My mother goes ………………………...

  Hoàn thành câu dựa vào từ gợi ý ( có thể thay đổi dạng của các từ đã cho để cho câu đúng ngữ pháp ) : (1.25ps)
  John / always feel happy / when / come home .
  …………………………………………………………
  The party / start / seven ?
  …………………………………………………………
  She / buy / food / drink / the party.
  …………………………………………………………
  She / standing / the right / her house / now .
  …………………………………………………………….
  That apartment / most suitable / their family .
  …………………………………………………………….

  Hoàn thành đoạn hội thoại : ( 1.25ps)
  Ba : Hello, Tan.
  Tan : Hi, Ba. Nice to ……………. You again.
  Ba : Me, too.
  Tan : Do you know the …………. over there ?
  Ba : Yes, she is our new teacher .
  Tan : What’s her ……………….. ?
  Ba : Her name is Tam
  No_avatarf

  Sao nhiều chỗ khó vậy ?????? >.<

   

  Avatar

  saxxxxxxxx

  No_avatar

  bt

  Lỡ lời

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng