Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề kiểm tra giữa kì 2 đia 9 ma trận theo tập huấn mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bảo Tri
  Ngày gửi: 23h:17' 07-03-2011
  Dung lượng: 92.0 KB
  Số lượt tải: 2620
  Số lượt thích: 0 người
  XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – ĐỊA LÝ 9


  MỤC TIÊU KIỂM TRA:
  Đánh giá kết quả học tập của học sinh giữa học kỳ II
  Kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản ở các chủ đề: vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế cuả vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Rèn luyện và củng cố kỹ năng vẽ biểu đồ vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng
  HÌNH THỨC KIỂM TRA:
  Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
  Ở đề kiểm tra giữa học kỳ II, Địa lý 9 các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 7 tiết ( bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; dân cư xã hội; tinh hình phát triển kinh tế; cấc trung tâm kinh tế của vùng: Đông Nam Bộ 4 tiết (50%), Đồng bằng sông Cửu Long 3 tiết ( 50%)
  Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xây dựng chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:

  Chủ đề/ mức độ nhận thức
  Nhận biết

  Thông hiểu
  Vận dụng
  ( cấp thấp)
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TN
  TL
  
  Vùng Đông Nam Bộ
  50% TSĐ = 5 điểm
  -Nhận biết vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ
  Xác định tên các tỉnh/ t. phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam(0,5 đ)
  -Trình bày điều kiện tự nhiên vùng(khí hậu)(0,5 đ)
  - Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng(1,0đ)
  -Biết được mật độ dân số của vùng năm 2002(0,5đ)

  50 % TSĐ= 2,5 điểm
  
  
  Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: ngành dịch vụ  50 %TSĐ= 2,5 đ
  
  
  
  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  50% TSĐ = 5 điểm
   Biết được đặc điểm phát triển CN; tỉ trọng cơ cấu CN của vùng

  10% TSĐ=0,5 điểm

  
  
  Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: vùng trọng điểmlương thực thực phẩm.  50%TSĐ=2,5điểm
  
  Vẽ và phân tích biểu đồ cột so sánh sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu long so với cả nước

  40%TSĐ=2,0đ
  
  TSĐ 10 điểm)
  Tổng số câu: 9 câu
  
  3,0 điểm= 30%

  
  5,0 điểm = 50 %


  

  2 điểm = 20 %


  
  


  VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II, ĐỊA LÍ 9
  1. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm)
  Hãy chọn ý đúng trong các câu sau ( mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
  Câu 1. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
  A. Tây Ninh B. An Giang C. Long An D. Đồng Nai
  Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23.550 km2. Năm 2002, dân số 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là bao nhiêu?
  A. 364 người/km2 B. 436 người/km2
  C. 463 người/km2 D. 634 người/km2
  Câu 3. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm
  khoảng 30 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
  B. khoảng 40 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
  C. khoảng 50 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
  D. khoảng 55 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
  Câu 4.Vùng Đông Nam Bộ ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là
  A. ngành khai thác nhiên liệu
  B. ngành điện sản xuất và cơ khí
  C. ngành vật liệu xây dựng và hóa chất
  D. ngành chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may
  Câu 5. Vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao
   
  Gửi ý kiến