Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic vòng 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Oanh
Ngày gửi: 21h:42' 14-03-2011
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Vòng 7
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Dùng cả ba chữ số 3; 0; 8 để viết các số có ba chữ số chia hết cho 5. Số lớn nhất viết được là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên n, biết: . Kết quả là n =
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho ba chữ số 1; 2; 3. Tìm tổng của tất cả các số khác nhau viết bằng cả ba chữ số đó, mỗi chữ số chỉ dùng một lần. Tổng cần tìm là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Điều kiện của số tự nhiên để () chia hết cho 13 là chia cho 13 dư
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Dùng bốn chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có ba chữ số khác nhau, chia hết cho 5. Số các số viết được là
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Biết rằng số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 11. Vậy
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho S = {}. Số phần tử của S là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi đem nhân số đó với 12345679 ta được một số gồm toàn chữ số 5. Số cần tìm là
V8 b2
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho 72. Số tạo được là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 2. Số cần tìm là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Chữ số tận cùng của số là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Chữ số tận cùng của số là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho cả 2; 9 và 5. Số tạo được là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số lớn nhất có dạng chia hết cho cả 3; 4 và 5 là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trả lời: số.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 2 và 9 là
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 3 và 5 là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5 được lập thành từ sáu chữ số trên ? Trả lời: số.

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn
No_avatar

Cau mày Này đề có đúng không đây?

 

Avatar
me too.............Thè lưỡi
 
Gửi ý kiến