Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Violympic - Vong 15 Toan 6 Ra ngày 10/3/2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Kiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:22' 15-03-2011
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 2603
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)


  (Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 01686168368
  Mời thầy cô vào Web:
  http://VuKien.tk hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt
  của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp).
  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn là:
  0}
  1}
  0; 1}
  0; 1; 2}
  Câu 2:Chọn đáp án đúng: Chỉ ra đáp án sai. Phân số lớn hơn và nhỏ hơn là:
  Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho phân số B = . Số nguyên phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây để phân số B tồn tại ?
  và 


  và 
  Câu 4:Chọn đáp án đúng: Phân số nào dưới đây không bằng phân số ?
  Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho 5 tia phân biệt chung gốc . Hỏi có bao nhiêu góc trên hình có một cạnh là ?
  4
  5
  8
  10
  Câu 6:Chọn đáp án đúng: Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn nhưng nhỏ hơn ?
  Câu 7:Chọn đáp án đúng: Tìm , biết: . Kết quả là:
  Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tìm phân số bằng phân số và ƯCLN() = 15. Phân số cần tìm là:
  Câu 9:Chọn đáp án đúng: Hai người làm chung một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất mất 3 giờ, người thứ hai mất 2 giờ mới hoàn thành. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ hai người làm được bao nhiêu phần công việc ?
  công việc
  công việc
  công việc
  công việc
  Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp A = . Số phần tử của tập hợp A là:
  1 phần tử
  2 phần tử
  3 phần tử
  4 phần tử


  


  


  

  

    

  

  
  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  


  

  BÀI THI SỐ 1 – LẦN 2
  Câu 1: Viết số dưới dạng số chính phương , với 
  Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số cần thay vào dấu * để có được hai phân số bằng nhau là
  Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 
  Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho là hai số nguyên thỏa mãn . Khi đó =
  Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số nguyên thỏa mãn là
  Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Phân số tối giản (với mẫu dương) của phân số có tổng tử và mẫu bằng
  Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Biết . Khi đó tổng bằng
  Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số các số có bốn chữ số chỉ viết bởi ba chữ số 1; 2; 3 và chia hết cho 9 là
  Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Vẽ 26 tia phân biệt, chung gốc. Số góc có trên hình vẽ là
  Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho là các số thỏa mãn . Tổng lập phương =

  BÀI THI SỐ 1 – LẦN 3
  Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 
  Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Để phân số không tồn tại thì =
  Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Vẽ ba đường thẳng phân biệt. Số giao điểm nhiều nhất của ba đường thẳng đó là
  Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên lớn nhất để A = là số tự nhiên là
  Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cộng cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên rồi rút gọn, ta được . Vậy số bằng
  Câu 6:Điền kết
  Avatar
  Mời thầy cô vào Web: http://VuKien.tk  hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt

    của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp được cập nhật thường xuyên).

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓