Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐÊF THI GIÁO VIÊN GIỎI TIẺU HỌC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Phương Cúc
  Ngày gửi: 20h:18' 27-03-2011
  Dung lượng: 66.5 KB
  Số lượt tải: 3533
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PA

  
  ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
  THI CHON GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2010 – 2011
  Thời gian 120 phút

  
  PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
  Anh (chị) hãy chọn và ghi các phương án trả lời đúng (ghi vào giấy thi theo mẫu: Câu 1 – a)

  Câu 1: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Tiểu học?
  a/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những kiến thức, kỹ năng được biên soạn trong tài liệu “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” các môn học cho từng khối lớp mà giáo viên chỉ được phép dạy đúng và đủ theo đó.
  b/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
  c/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những môn học, bài học đã được giảm nhẹ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để học sinh dễ dàng đạt được.
  Câu 2: Theo Điều lệ Trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định giáo viên tiểu học có mấy nhiệm vụ?
  a/ 4 nhiệm vụ b/ 5 nhiệm vụ c/ 6 nhiệm vụ
  Câu 3: Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 4/5/2007 của Bộ Giáo – Đào tạo quy định của Chuẩn bao gồm:
  a/ 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
  b/ 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
  c/ 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.
  Câu 4: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo – Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Quy định các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm:
  a/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ.
  b/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.
  c/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
  Câu 5: Tỷ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ ở từng bộ môn ở tiểu học đảm bảo tỉ lệ chung theo quy định nào sau đây ?
  a/ Nhận biết 40%, thông hiểu 40%, vận dụng 20%
  b/ Nhận biết 60%, thông hiểu 30%, vận dụng 10%
  c/ Nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20%
  Câu 6: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo – Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Quy định kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm kết hợp với nhận xét như thế nào ?
  a/ Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0
  b/ Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân ở các bài kiểm tra
  c/ Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra
  Câu 7: Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo – Đào tạo quy định các hành vi giáo viên không được làm gồm mấy ý ?
  a/ 6 b/ 7 c/ 8
  Câu 8: Anh, chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?
  a/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.
  b/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
  c/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học được áp dụng với mọi loại hình giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  Câu 9: Thông tư số 32/2009/TT
  No_avatar
  có ai có đề thi sát hạch dành cho giáo viên tiểu học thì gởi cho em với :Nguyenguyet1008@gmail.com. Xin cảm ơn nhiều
   
  Gửi ý kiến