Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  toan 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thu Nga
  Ngày gửi: 22h:31' 03-04-2011
  Dung lượng: 76.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Bài tập cơ bản chương 2.
  1.1.Cho hai đường tròn tâm (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Đường phân giác góc
  OBO’ cắt các đường tròn (O), (O’) tại các điểm tương ứng C, D. So sánh các góc ở tâm
  BOC, BO’D.
  1.2. Cho hai đường tròn (O) , (O’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Dây AC của đường tròn (O)
  vuông góc với AO’; dây AD của đường tròn (O’) vuông góc với AO. So sánh các góc ở
  tâm AOC, AO’D.
  1.3. Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC (A > B > C).
  a/ Gọi I, J , K là tiếp điểm của đường tròn (O) với các cạnh tương ứng BC, CA, AB. So sánh
  các góc ở tâm IOJ, JOK, KOI.
  b/ Chứng minh rằng: Với đỉnh A thì BOC = 90+ Tìm các công thức tương tự đối với
  các đỉnh B, C rồi so sánh AOB, BOC, COA.
  1.4.Cho đường tròn (O, R) với dây AB. Gọi H là trung điểm của AB, I là điểm chính giữa của
  cung AB.
  a/ Chứng minh: H, I, O thẳng hàng.
  b/ Cho cung CD cũng nhận I làm điểm chính giữa . Chứng minh rằng: CD// AB hoặc CD
  trùng với AB.
  1.5. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Kẻ các đường kính
  AOC , AO’D. Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AC với đường tròn (O’).
  a/ So sánh các cung nhỏ BC , BD.
  b/ CMR: B là điểm chính giữa của cung EBD.
  1.6.Cho đường tròn (O, R) Trên đường tròn lấy lần lượt các điểm A, B, C, D sao cho các cung
  AB, BC, CD có số đo lần lượt là 6090120
  a/ Tính số đo các góc ở tâm chắn các cung ấy và số đo các cung sau: ABC, BCD, ACD.
  b/ Tính độ dài các dây cung AB, BC, CD theo R.
  1.7. Cho hai đường tròn (O,R) và (O’,R) cắt nhau tại A và A’ sao cho khoảng cách giữa hai
  tâm lớn hơn R. Nối OA cắt (O’) tại B, tia O O’ cắt (O’) tại C (O’ nằm giữa O và C).
  CMR: BO’C = 3 AOC.
  1.8. Vẽ nữa đường tròn đường kính là cạnh BC của tam giác đều ABC cắt hai cạnh AB và AC
  lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng: BD = DE = EC.
  1.9. Cho đường tròn (O) . Tren tiếp tuyến với đường tròn tại điểm A lấy một điểm B sao cho
  đoạn AB có độ dài bằng bán kính của đường tròn . Hỏi hai tia OA, OB tạo thành một góc
  ở tâm bao nhiêu độ.
  1.10. Cho tam giác ôA’ vuông cân tại A. Vẽ hai đường tròn tâm O và O’ có bán kính OA và
  O’A. Hai đường tròn cắt nhau tại điểm thứ hai B( khác điểm A).Đường O O’ cắt hai
  đường tròn tại hai điểm D và E.
   
  Gửi ý kiến