Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi starter

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê H­À
  Ngày gửi: 12h:36' 06-04-2011
  Dung lượng: 14.4 KB
  Số lượt tải: 563
  Số lượt thích: 0 người
  Global English Centre
  Student’s name: Tel:
  Test Level: Starter 2
  Exercise 1. Odd one out( Khoanh tròn đáp án khác)
  1 . quilt queen man
  2. book peach ink
  3. desk table elephant
  4. ostrich triangle square
  5. alligator red pink
  Exercise 2: Translate into Vietnamese( Dịch sang tiếng Việt)
  is your name? I’m Lan
  W hat color is it? It’s a black.
  shape is it? It’s a red square
  is it? It’s an egg
  They are green triangles
  Exercise3: Make questions( Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)
  I’m seven
  It’s pink bag
  They are pencils
  It’s a heart
  Exercise 4: Underline the mistake and correct( Gạch chân từ sai và sửa lại cho đúng).
  This is my right legs.
  is they?
  shape it is?
  These are my hand
  old are you?
  Exercise 5: in the blank( Điền từ vào ô trống)
  Hoa: Hi,..........your name?
  Alice: Hello,my name is Alice. And you?
  Hoa: I’m ...... ....... you?
  Alice: I’m ok.Thank you!
  Hoa: is it?
  Alice; It’s ...... yo-yo. ...... is it?
  Hoa: It’s blue. ........ is it?
  Alice: It’s circle.
  Hoa: Thank you, Good ......
  Alice: ........
   
  Gửi ý kiến