Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  C.DE HSG- Nguyen Cong Tru 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương
  Ngày gửi: 17h:21' 12-04-2011
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  I. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sau:
  Ví dụ: 0. The nile/ longest/ river/ world.
  The Nile is the longest river in the world.
  1. Trang/ the/ good/ student/ our class.
  ………………………………………………………………………………………………
  2. Refrigerator/ next/ closet/ and/ front/ dishwasher.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. Traveling/ train/ slower/ but/ interesting/ traveling/ plane.
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Miss/ Hue/ take care/ sick children/ same hospital/as/ mother.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Which/ most/ suitable house/ Mr.Lam/ and/ family?
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. Uncle/ farmer/ and/ grow/ lot/ vegetables/ his farm.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. It/ difficult/ find/ apartment/ Ho Chi Minh City?
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. Brazil/ most/ successful/ soccer team/ world.
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. Who/ the/ fat/ person/ your group?
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. Lessons/ this year/ long/ and/ more difficult/ those/ last years.
  ……………………………………………………………………………………………….
  II. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. It/ easy/ find/ book/ either/ author/ title.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Those/ book/ back/ library/ be/ Vietnamese.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. Your father/ watch/ TV/ sitting room/ the moment?
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Magazines/ newspapers/ be/ the rack/ corner/ the left.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Our library/ one/ the/ large/ libraries/ the city.
  ……………………………………………………………………………………………….
  III. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. Let`s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Lam/ be/ music room/ now/ and/ learn/ play/ guitar.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. How often/ sister/ practise/ piano/ Youth Club?
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Your group/ rehearse/ play/ school anniversary celebrations/ present?
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Tom/ spend/ most/ time/ lie/ couch/ front/ TV.
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. If/ you/ tired/ watch TV/ come/ me.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. There/ not be/ good movies/ show/ moment.
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. You/ going/ sell/ house/ and/ move/ capital?
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. You/ like/ go/ movies/ me/ tonight?
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. How/ father/ always/ travel/ work/ everyday?
  ……………………………………………………………………………………………….
  IV. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu trong bức thư sau.
  Dear Peter,
  0. I/ pleased/ that/ you/ your family/ well.
  ……………………………………………………………………………………………….
  1. Here/ photo/ my family/ and/ let/ tell you/ us.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Father/ mechanic/ and/ work/ factory/ suburb.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. He/ work/ five days/ week/ about 40 hours.
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. He usually/ work/ morning/ so he/ free/ afternoon.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. In/ free time/ father/ often/ go/ play badminton.
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. Mother/ teacher/ and/ teach math/ school/ near house.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. So she/ have/ lot time/ take care/ house/ and look/ me.
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. Brother/ 17 years/ and he/ grade 11.
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. He/ love/ collect stamps/ and have/ hundreds/ stamps/ his collection.
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. Please write/ me/ soon/ and/ tell/ more/ your family.
  ……………………………………………………………………………………………….
  Best wishes,
  Mai
  V. Em hãy viết hoàn chỉnh mỗi câu dưới đây (10 điểm)
  1. Could/ tell/ how/ get/ police station/ please?
  ………………………………………………………………………………….
  2. How much/ cost/ mail/ letter/ USA?
  ………………………………………………………………………………….
  3. In/ future/ we/ less work/ more money/ spend.
  ………………………………………………………………………………….
  4. Brother/ engineer/ and/ work/ factory/ suburb/ capital.
  ………………………………………………………………………………….
  5. Eat/ and/ talk/ friends/ be/ most common ways/ relax/ recess/ many countries
  ………………………………………………………………………………….
  VI. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. Nga/ mother/ write/ sick note/ her/ yesterday?
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Linh/ not go/ school/ last Wednesday/ because/ she/ have/ bad cold.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. You/ better/ eat/ too/ candies/ because/
   
  Gửi ý kiến