Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  C.DE HSG- Nguyen Cong Tru 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hương
  Ngày gửi: 17h:21' 12-04-2011
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 94
  Số lượt thích: 0 người
  I. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sau:
  Ví dụ: 0. The nile/ longest/ river/ world.
  The Nile is the longest river in the world.
  1. Trang/ the/ good/ student/ our class.
  ………………………………………………………………………………………………
  2. Refrigerator/ next/ closet/ and/ front/ dishwasher.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. Traveling/ train/ slower/ but/ interesting/ traveling/ plane.
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Miss/ Hue/ take care/ sick children/ same hospital/as/ mother.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Which/ most/ suitable house/ Mr.Lam/ and/ family?
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. Uncle/ farmer/ and/ grow/ lot/ vegetables/ his farm.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. It/ difficult/ find/ apartment/ Ho Chi Minh City?
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. Brazil/ most/ successful/ soccer team/ world.
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. Who/ the/ fat/ person/ your group?
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. Lessons/ this year/ long/ and/ more difficult/ those/ last years.
  ……………………………………………………………………………………………….
  II. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. It/ easy/ find/ book/ either/ author/ title.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Those/ book/ back/ library/ be/ Vietnamese.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. Your father/ watch/ TV/ sitting room/ the moment?
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Magazines/ newspapers/ be/ the rack/ corner/ the left.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Our library/ one/ the/ large/ libraries/ the city.
  ……………………………………………………………………………………………….
  III. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. Let`s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Lam/ be/ music room/ now/ and/ learn/ play/ guitar.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. How often/ sister/ practise/ piano/ Youth Club?
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. Your group/ rehearse/ play/ school anniversary celebrations/ present?
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. Tom/ spend/ most/ time/ lie/ couch/ front/ TV.
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. If/ you/ tired/ watch TV/ come/ me.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. There/ not be/ good movies/ show/ moment.
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. You/ going/ sell/ house/ and/ move/ capital?
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. You/ like/ go/ movies/ me/ tonight?
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. How/ father/ always/ travel/ work/ everyday?
  ……………………………………………………………………………………………….
  IV. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu trong bức thư sau.
  Dear Peter,
  0. I/ pleased/ that/ you/ your family/ well.
  ……………………………………………………………………………………………….
  1. Here/ photo/ my family/ and/ let/ tell you/ us.
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Father/ mechanic/ and/ work/ factory/ suburb.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. He/ work/ five days/ week/ about 40 hours.
  ……………………………………………………………………………………………….
  4. He usually/ work/ morning/ so he/ free/ afternoon.
  ……………………………………………………………………………………………….
  5. In/ free time/ father/ often/ go/ play badminton.
  ……………………………………………………………………………………………….
  6. Mother/ teacher/ and/ teach math/ school/ near house.
  ……………………………………………………………………………………………….
  7. So she/ have/ lot time/ take care/ house/ and look/ me.
  ……………………………………………………………………………………………….
  8. Brother/ 17 years/ and he/ grade 11.
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. He/ love/ collect stamps/ and have/ hundreds/ stamps/ his collection.
  ……………………………………………………………………………………………….
  10. Please write/ me/ soon/ and/ tell/ more/ your family.
  ……………………………………………………………………………………………….
  Best wishes,
  Mai
  V. Em hãy viết hoàn chỉnh mỗi câu dưới đây (10 điểm)
  1. Could/ tell/ how/ get/ police station/ please?
  ………………………………………………………………………………….
  2. How much/ cost/ mail/ letter/ USA?
  ………………………………………………………………………………….
  3. In/ future/ we/ less work/ more money/ spend.
  ………………………………………………………………………………….
  4. Brother/ engineer/ and/ work/ factory/ suburb/ capital.
  ………………………………………………………………………………….
  5. Eat/ and/ talk/ friends/ be/ most common ways/ relax/ recess/ many countries
  ………………………………………………………………………………….
  VI. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau.
  1. Nga/ mother/ write/ sick note/ her/ yesterday?
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. Linh/ not go/ school/ last Wednesday/ because/ she/ have/ bad cold.
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. You/ better/ eat/ too/ candies/ because/
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng