Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập về Nhôm và các hợp chất lưỡng tính

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thị Hạ
  Ngày gửi: 18h:41' 14-04-2011
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI TẬP VỀ NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH
  Câu 1 (CĐ - 2010). Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
  A. Fe(OH)3. B. K2CO3. C. Al(OH)3. D. BaCO3.

  Câu 2 (CĐ - 2010). Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là
  A. AlCl3. B. CuSO4. C. Ca(HCO3)2. D. Fe(NO3)3.

  Câu 3 (CĐ - 07). Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
  A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.
  C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

  Câu 4 (A - 07). Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
  A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. chỉ có kết tủa keo trắng.
  C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. D. không có kết tủa, có khí bay lên.

  Câu 5 (A - 07). Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
  A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

  Câu 6 (A - 07). Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
  A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

  Câu 7 (B - 07). Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
  A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
  B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
  C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.
  D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.

  Câu 8 (CĐ - 08). Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
  A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

  Câu 9 (A - 08). Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là
  A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.

  Câu 10 (CĐ - 09). Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
  A. Mg, K, Na. B. Zn, Al2O3, Al. C. Mg, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg.

  Câu 11 (CĐ - 09). Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
  A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.
  C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

  Câu 12 (B - 09). Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?
  A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.
  B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
  C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).
  D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(O Câu 13 (A - 09). Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3
   
  Gửi ý kiến