Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Hướng dẫn giải chi tiết đề Lý ĐH 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet :)
  Người gửi: Bùi Quang Đức
  Ngày gửi: 23h:10' 17-04-2011
  Dung lượng: 417.0 KB
  Số lượt tải: 7907
  Số lượt thích: 1 người (lê văn thanh)
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  
  
  Mã đề thi 136
  ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  PHẦN CHUNG:
  Câu 1: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là
  A. 1,25m0c2 B. 0,36m0c2 C. 0,25 m0c2 D. 0,225 m0c2
  Giải: Wđ = mc2 - m0c2 = - m0c2 = 0,25 m0c2 ( đáp án C
  Câu 2: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng trong không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
  A. 40dB B. 34dB C. 26dB D. 17dB
  Giải: Ta có: ; 
  ( 
  Lại có: ( đáp án C
  Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6(m. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 2,5m, bề rộng của miền giao thoa là 1,25cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là
  A. 21 vân B. 15 vân C. 17 vân D. 19 vân
  Giải: i = 1,5mm ( có 9 vân sáng, 8 vân tối ( có 17 vân ( đáp án C
  Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 4(H và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 640 pF. Lấy (2 = 10. Chu kỳ dao động riêng của mạch này có giá trị
  A. từ 2.10-8s đến 3,6.10-7s B. từ 4.10-8s đến 2,4.10-7s
  C. từ 4.10-8s đến 3,2.10-7s C. từ 2.10-8s đến 3.10-7s
  Giải: 
  Với C1 = 10pF thì T1 = 4.10-8s ; với C2 = 640pF thì T2 = 3,2.10-7s ( đáp án C
  Câu 5: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđro được tính theo công thức (eV) (n = 1, 2, 3, ....). Khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ đạo dừng thứ n = 3 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hidro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng bằng
  A. 0,4350 (m B. 0,4861 (m C. 0,6576 (m D. 0,4102 (m
  Giải: Áp dụng CT: (đổi đơn vị eV ra Jun) ( đáp án C
  Câu 6: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có số nuclon tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là (EX, (EY, (EZ với (EZ < (EX < (EY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
  A. Y, X, Z B. Y, Z, X C. X, Y, Z D. Z, X, Y
  Giải: ( đáp án A
  Câu 7: Hạt nhân đang đứng yên thì phóng xạ (, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt (
  A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
  B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
  C. bằng động năng của hạt nhân con.
  D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
  Giải: 
  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
  ( đáp án A
  Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa có chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm có tốc độ trung bình là
  A. B. C. D. 
  Giải: ; với s = 3A/2; t = T/3 (sử dụng mối liên hệ dao động
  No_avatarf
  Câu 41 của bài giải trong đề thi đại học 2010 là khong chính xác bởi vì: Theo lời giải

  P=UqIcosj

  cosj=Ur/Uq

  Suy ra P=I.Ur=I.I.r=r.I2. Điều này nghĩa là toàn bộ năng lượng điện cung cấp cho quạt

  biến thành nhiệt. Vậy quạt này là quạt gì?v
  No_avatar
  cám ơn đã chia sẻ.
  No_avatarf

  baj vjet rat hay...cam un thay nhjuCười nhăn răng

  No_avatar

  trang nay hay wa nhj

   

   

  No_avatar

  Lê Thị Minh Hạnh P = UICos phi =))


  No_avatar

  ma ban Suy ra P=I.Ur   la cong suat toa nhiet

   

   
  Gửi ý kiến