Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KE HOACH GIANG DAY MON THE DUC TIEU HOC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: H Ngoc Ana Nie
  Ngày gửi: 17h:48' 19-04-2011
  Dung lượng: 131.5 KB
  Số lượt tải: 279
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
  Môn : Thể dục
  Tuần :…13…..Từ ngày…15…tháng…11…đến ngày…19…tháng…11..năm 2010
  "Thứ
  ngày" Tiết Lớp "Tiết
  PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
  ĐDDH"
  Hai 2B 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
  2A 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
  2C 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
  2D 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
  5A 25 "Động tác thăng bằng - Trò chơi ""Ai nhanh và khéo hơn""" "Còi, tranh"
  3A 25 Động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung "Còi, tranh"
  1C 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
  1E 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
  Tư 1A 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
  3E 25 Động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung "Còi, tranh"
  5A 26 "Động tác nhảy - Trò chơi ""Chạy nhanh theo số""" "Còi, tranh, cờ"
  2C 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
  2D 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
  4D 25 "Học động tác điều hoà - Trò chơi ""Chim về tổ""" "Còi, tranh"
  Năm 4B 25 "Học động tác điều hoà - Trò chơi ""Chim về tổ""" "Còi, tranh"
  2A 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
  3A 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa """ "Còi, gậy"
  5B 25 "Động tác thăng bằng - Trò chơi ""Ai nhanh và khéo hơn""" "Còi, tranh"
  5B 26 "Động tác nhảy - Trò chơi ""Chạy nhanh theo số""" "Còi, tranh, cờ"
  Sáu 3E 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa """ "Còi, gậy"
  4B 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Chim về tổ """ Còi
  4D 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Chim về tổ """ Còi
  2B 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
  " Trần Cao vân, ngày …15.. Tháng …11.. Năm 2010"
  Giáo viên Duyệt của khối trưởng

  H Kim Ngọc Niê


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
  Môn : Thể dục
  Tuần :…14…..Từ ngày…22…tháng…11…đến ngày…26…tháng…11..năm 2010
  "Thứ
  ngày" Tiết Lớp "Tiết
  PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
  ĐDDH"
  Hai 2B 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
  2A 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
  2C 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
  2D 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
  5A 27 "Động tác điều hoà - Trò chơi ""Thăng bằng""" "Còi, tranh"
  3A 27 Ôn bài thể dục phát triển chung Còi
  1C 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  1E 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  Tư 1A 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  3E 27 Ôn bài thể dục phát triển chung Còi
  5A 28 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thăng bằng """ Còi
  2C 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  2D 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  4D 27 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
  Năm 4B 27 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
  2A 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  3A 28 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
  5B 27 "Động tác điều hoà - Trò chơi ""Thăng bằng""" "Còi, tranh"
  5B 28 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thăng bằng """ Còi
  Sáu 3E 28 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
  4B 28 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
  4D 28 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
  2B 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  " Trần Cao vân, ngày …22.. Tháng …11.. Năm 2010"
  Giáo viên Duyệt của khối trưởng

  H Kim Ngọc Niê


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
  Môn : Thể dục
  Tuần :…15…..Từ ngày…29…tháng…11…đến ngày…03…tháng…12..năm 2010
  "Thứ
  ngày" Tiết Lớp "Tiết
  PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
  ĐDDH"
  Hai 2B 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  2A 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  2C 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  2D 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
  5A 29 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thỏ nhảy""" "Còi, cờ"
  3A 29 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
  1C 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  1E 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  Tư 1A 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
  3E 29 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Cò
   
  Gửi ý kiến