Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi-ma trận-đáp án Toán 8 HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Trinh
  Ngày gửi: 07h:53' 20-04-2011
  Dung lượng: 380.5 KB
  Số lượt tải: 843
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
  TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN

  
  KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
  MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút
  
  MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II.
  TOÁN 8 (2010 – 2011)

  Tên
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1. Phương trình bậc nhất một ẩn
  Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
  Tìm được ĐKXĐ của pt.
  
  
  Giải pt chứa ẩn ở mẫu
  
  bài toán bằng cách lập PT
  
  
  Số câu.
  Số điểm
  lệ: %
  1
  0,5
  5%
  
  1
  0,5
  5%
  
  
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  4
  3
  30%
  
  2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
  Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩn
  
  
  
  Giải bpt nhất một ẩn
  
  
  
  
  Số câu.
  Số điểm
  lệ: %
  1
  0,5
  5%
  
  
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  2
  1,5
  15%
  
  3.trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  
  
  
  
  Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối
  
  
  
  
  Số câu.
  Số điểm
  lệ: %
  
  
  
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  1
  1
  10%
  
  4.Tam giác đồng dạng.
  Trường hợp đồng dạng của tam giác
  -Tỉ số của hai đoạn thẳng.
  -Tính chất đường phân giác của tam giác.
  Vẽ được hình và Chứng minh tam giác đồng dạng.
  .
  Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.
  
  
  
  
  Số câu.
  Số điểm
  lệ: %
  1
  0,5
  5%
  
  2
  1
  10%
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  
  
  5
  3,5
  35%
  
  5.Hình hộp chữ nhật.
  
  
  
  
  
  Tính được thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần
  
  
  Số câu.
  Số điểm
  lệ: %
  
  
  
  
  
  
  
  1
  1 10%
  1
  1 10%
  
  T. số câu.
  T số điểm
  lệ: %
  3
  1,5
  15%
  
  3
  1,5
  15%
  1
  1
  10%
  
  4
  4
  40%
  
  2
  2
  20%
  13
  10
  100%
  
  

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
  TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN

  
  KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
  MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút
  
  
  I.TRẮC NGHIỆM: (3 điẻm ) (thời gian 27 phút)
  Chọn và ghi một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy làm bài .
  Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0) có nghiệm duy nhất là :
  A. x = B. x = C. x = D. x = 
  Câu 2 Khẳng định nào ĐÚNG ?
  A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
  C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
  Câu 3: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB=2dm và CD=10 cm là:
  A. 2 B. C. 5 D.
  Câu 4 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
  A. 1 – 2x < 2x – 1 B. x + 7 > 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.
  Câu 5: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:
  AB. C. D.
  Câu 6 Điều kiện xác định của phương trình :
  A. x ( 0 . B. x ( x ( 0 C. x ( R D.
  II. TỰ LUẬN : (thời gian 53 phút)
  Câu 7: (3 )
  1)Giải phương trình sau : ( 1 điểm )

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng