Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi HSG toán, tiếng Việt lớp 2; 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Cần (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:17' 22-04-2011
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 3320
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 2; NĂM HỌC 2010-2011
  Môn: Toán
  Thời gian thi 70 phút (Không kể thời gian chép đề)
  Họ và tên: ……………………………………………….… Lớp: ………………………...

  Bài 1 (4 điểm): Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm.
  2 ... 4 5 ...4 ...3
  + 3 6 - ...7 - 2 ... - 5 ...
  ...5 1 ... 5 9 27
  Bài 2 (3 điểm) : Tính nhanh
  a/ 33 + 13 + 37 + 47 b/ 37 – 5 + 35 – 7
  ………………………….. …………………………..
  ………………………….. …………………………..
  …………………………. ………………………….
  …………………………. ………………………….
  Bài 3 (3 điểm) : Tìm X , Y
  a/ Y + 56 = 56 – Y b/ X + 32 = 18 + 45
  ………………………….. …………………………..
  ………………………….. …………………………..
  …………………………. ………………………….
  …………………………. ………………………….
  Bài 4 (3 điểm) :
  a/ Viết các số có ba chữ số mà chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục?
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  b/ Cho các chữ số 5, 7, 9. Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số ( các chữ số khác nhau).
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  Bài 5 (4 điểm) :
  Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít nước. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước?
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 6 (3 điểm) :
  Hãy ghi tên các điểm trong hình vẽ bên.
  Có … hình tam giác là: ………………
  …………………………………………………
  …………………………………………………
  …………………………………………………
  …………………………………………………
  c. Có ……. Hình chữ nhật là:
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 2; NĂM HỌC 2010-2011
  Môn: Tiếng Việt
  Thời gian 70 phút (Không kể thời gian chép đề)
  Họ và tên: ……………………………………………….… Lớp: ………………………...

  Câu 1 (4 điểm):
  a/ Hoàn thiện các dòng sau bằng cách thêm các từ trái nghĩa.
  Lá .......... đùm lá ..............
  Đoàn kết là ......................... chia rẽ là ........................
  b/ Xác định mẫu câu “Ai – là gì” bằng cách khoanh vào chữ đặt trước câu đó:
  A. Con cóc là cậu ông trời.
  B. Thế là trong lớp chỉ còn Lan phải viết bút chì.
  C. Con trâu là đầu cơ nghiệp của nhà nông.
  D. Chả là hôm qua, bạn ấy bị ốm.
  Câu 2 ( 4 điểm ):
  a/ Tìm 6 từ chỉ hoạt động.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  b/ Đặt 2 câu trong đó có từ chỉ hoạt động vừa tìm được
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 3: (4 điểm)
  Viết hoa cho đúng các tên riêng: tỉnh thái bình, sông hồng, lê văn tám, núi ba vì
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  Hãy sắp xếp các từ cho sau theo các trật tự khác nhau để có được 4 câu văn.
  em ; bé ; giúp ; mẹ
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 4: ( 8 điểm)
  Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một con vật nuôi trong gia đình (hoặc một loài chim) mà em biết.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  No_avatar

  sax! chan' wa' ba` con oiChân trong miệng

   

   

   

   
  Gửi ý kiến