Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KTHKII GDCD 6 (Ma trận+Đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Xa Văn Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:21' 03-05-2011
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 817
  Số lượt thích: 0 người
  phòng gd&đt huyện cao phong
  trường thcs yên lập

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010 - 2011
  môn: GDCD 6

  MA TRẬN

  Mức độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Tổng
  
  Lĩnh vực nội dung
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL

  
  G
  D
  C
  D
  6
  Công dân nước ... 
   
   C1(0,5)  1
  
  
  
   C2(0,5)   1
  
  
  Giao thông đường bộ 

   


   C3(0,5) 

  1
  
  
  
   C6(0,5) 

     

  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  C2.II
  (2,5) 
  
  
  1
  
  
  
  Quyền và nghĩa vụ công dân 
   
   C4(0,5)   1
  
  
  
   C5(0,5)   1
  
  
    C1.II
  (3,0) 
  1
  
  
   Công ước liên hiệp quốc ...

  

   C3.II
  (1,5)  
  1
  
  TS câu
  5 

   1


  1 

  2 
  9
  
  TS điểm
  2,5 

  0,5 


  2,5 

  4,5 
  10,0 
  
  Tỉ lệ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Họ và tên:……………………….
  Lớp: 6……. THCS Yên Lập
  
   BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Môn: Giáo dục công dân 6 ; Thời gian: 45 phút
  Năm học : 2010 - 2011
  Điểm
   Lời phê của thầy (cô)
  
  
  I- Trắc nghiệm (3đ, mỗi câu trả lời đúng 0,5đ)
  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
  1/ Để xác định công dân của một nước ta căn cứ vào đâu?
  a/. Dân tộc b/. Tôn giáo c/.Nơi sinh d.Quốc tịch
  2/ Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào là công dân Việt Nam?
  a/- Bố mẹ là công dân Việt Nam. c/ Bố mẹ có quốc tịch nước ngoài.
  b/- Bố mẹ là công dân nước ngòai. d/ Bố mẹ đã bỏ quốc tịch Việt Nam
  3/ Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là :
  a.Chấp hành đúng luật giao thông khi tham gia giao thông.
  b. Đội mũ bảo hiểm.
  c. Người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh ,vượt ẩu.
  d. Đi đúng phần đường quy định.
  4/ Chọn những biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập:
  a. Chỉ chăm chú vào học trên lớp , ngoài ra không làm một việc gì.
  b. Chỉ học trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái.
  c. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà và lao động giúp đỡ gia đình.
  d. Ngoài giờ học ở trường chỉ làm việc nhà mà không cần học bài.
  5/ Quyền bầu cử chỉ có khi
  a/- Công dân đủ 16 tuổi.
  b/- Công dân đủ 18 tuổi.
  c/- Công dân đủ 15 tuổi
  c/- Cả 3 đều sai.
  6/ Những câu nào dưới đây đúng luật an toàn giao thông?
  a/- Biển báo cấm có hình tam giác, viền trắng
  b/- Biển báo hiệu lệnh hình tròn, màu xanh, hình vẽ màu đen
  c/- Biển báo nguy hiểm hình tam giác nền vàng, viền đỏ, hình vẽ màu đen
  d/- Người đi bộ đi dưới lòng đường

  II/- Tự Luận: 7 điểm
  Câu 1: Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập là
  No_avatar

  cam on ban nhe

   

  No_avatar

  Co biet gi ve GDCD ko day ! La hét hay la lai day nhangTuyệt

   
  Gửi ý kiến