Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuyển chọn một số bài toán nâng cao 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Chương Vô Kỵ
  Ngày gửi: 07h:37' 06-05-2011
  Dung lượng: 251.0 KB
  Số lượt tải: 4748
  Số lượt thích: 6 người (Phan Thị Hồng, Phạm Văn Hiếu, Trần Minh Hương, ...)
  TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 7
  A.PHẦN ĐẠI SỐ:

  Bài toán 1. So sánh: và .
  Bài toán 2. Tính tỉ số , biết:
  
  Bài toán 3. Cho x, y, z, t N.
  Chứng minh rằng: M = có giá trị không phải là số tự nhiên.
  Bài toán 4. Tìm x; y Z biết:
  25 – = 8( x – 2009)
   = + 1997
  x + y + 9 = xy – 7.
  Bài toán 5. Tìm x biết : 
  a. 
  b. .
  Bài toán 6. Chứng minh rằng : < 1

  Bài toán 7. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3
  + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
  Bài toán 8. Chứng minh rằng:
  S = < 0,2
  Bài toán 9. Tính giá trị của biểu thức A = + giả sử .
  Bài toán 10. Tìm max của biểu thức: .
  Bài toán 11. Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh rằng :
  D = 
  Bài toán 12. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức :
  A(x) = ( 3 - 4x + x2 )2004 .( 3 + 4x + x2 )2005
  Bài toán 13. Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn : và a + 3 = 
  Bài toán 14. Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức :
  
  Bài toán 15. Rút gọn biểu thức : N = 
  Bài toán 16. Trong 3 số x, y, z có 1 số dương, 1 số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết : 
  Bài toán 17. Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau :
  B = 
  Bài toán 18. Cho 3x – 4y = 0. Tìm min của biểu thức : M = .
  Bài toán 19. Tìm x, y, z biết : .
  Bài toán 20. Tìm x, y biết rằng : x+ y+ = 4
  Bài toán 21. Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính phương.
  Bài toán 22. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.
  Bài toán 23. Chứng minh rằng nếu các chữ số a, b, c thỏa mãn điều kiện thì .
  Bài toán 24. Tìm phân số khác 0 và số tự nhiên k, biết rằng .
  Bài toán 25. Cho hai số tự nhiên a và b (a < b). Tìm tổng các phân số tối giản có mẫu bằng 7, mỗi phân số lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.
  Bài toán 26. Chứng minh rằng: A = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + n là số chính phương (n lẻ).
  Bài toán 27. Tìm n biết rằng: n - n+ 2n + 7 chia hết cho n + 1.
  Bài toán 28. Chứng minh rằng: B = là hợp số với mọi số nguyên dương n.
  Bài toán 29. Tìm số dư khi chia (n - 1)111 . (n - 1)333 cho n.
  Bài toán 30. Tìm số tự nhiên n để 1n + 2n + 3n + 4n chia hết cho 5.
  Bài toán 31. a. Chứng minh rằng: Nếu a không là bội số của 7 thì a6 – 1 chia hết cho 7.
  Cho f(x + 1)(x2 – 1) = f(x)(x2 +9) có ít nhất 4 nghiệm.
  Chứng minh rằng: a5 – a chia hết cho 10.
  Bài toán 32. Tính giá trị của biểu thức: A = tại (x2 – 1) + (y – z)2 = 16.
  Bài toán 33. Chứng minh rằng:
  a. 0,5 ( 20072005 – 20032003 ) là một số nguyên.
  b. M = không thể là số nguyên.
  c. Khi viết dưới dạng thập phân thì số hữu tỉ có ít nhất 4000 chữ số 0 đầu tiên sau dấu phẩy.
  Bài toán 34. So sánh A và B biết :
  A = và B = .
  Bài toán 35. Tìm x biết :
  a. 
  b. (4x – 3)4 = (4x –
  No_avatarf
  sao bài toán này không có bài giải vậy Cau&nbsp;mày có ai biết hông chỉ mình với help me!!Ngây&nbsp;thơ
  No_avatar

  giúp mình giải bài này tý:cho tam giác ABC cân tại A,góc B=75 độ,ke CH vuông góc vơi AB.chứnh minh rằng CH=AB/2

   

  Avatar

  kẻ AK vuông góc BC , gọi cạnh AB=AC =a .

  Tính AK,theo a và sin 75 .

  tính BK theo Pythagoras rồi suy ra 

  Suy ra HC = acos75.2sin75cos75=acos75.sin150

  vậy   HC =a/2cos75 hay CH không thể bằng nữa AB( do Cos75 khác 1)

  No_avatar

  bai 18 hình như lam the này:

  từ 3x-4y=0 =>3x=4y

  =>M=x^2 + (3x/4)^2

  =>M<hoặc=(x+3x/4)^2

  =>M<hoặc =(7x/4)^2=49x^2/16=49/16.x^2 ma x^2 >= 0 va 49/16>=0

  =>M mix là= 0 <=>x=0 va y = 0Lè lưỡi 

   

  No_avatar

  tim 3 so huu ty xen giua 2 so -1/2 va -1/3

   

  No_avatar

  tinh ti so A/B    

  A=1/2+1/3+1/4+...+1/2009

  B=2008/1+2007/2+2006/3+...+2/2007+1/2008

  No_avatar

  muon tai thi lam sao

  Avatar

  Nhấn vào đây để tải về Nhập tên : hongy1        Pass: hyvhyv

  No_avatar

  Có ai biết giải bài toán số 2 ko?Chỉ Dùm em với!cảm ơn rất nhiều!

   

  No_avatar
  ko hieu j ca
   
  Gửi ý kiến