Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TIN HOC LOP 8 HKII 10-11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TQT
Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 09-05-2011
Dung lượng: 6.8 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra:
....../....../2010
đề kiểm tra học kỳ II_45 phút
Môn: Tin học Khối: 8


I. Mục tiêu đánh giá:
Đánh giá kiến thức, kỷ năng của hs về các phần lý thuyết đã học
II. Mục đích, yêu cầu của đề:
Về kiến thức:
Kiểm tra kiến thức của Hs về Ngôn ngữ lập trình Pascal.
Về kỷ năng:
Thiết lập chương trình đúng, vận dụng lý thuyết để viết chương trình căn bản.
III. Đề bài:
A. Ma đề:
Nội dung
Chương trình học kì II

Biết
1c 2d 3a

Hiểu
4.c 5.c 6.b

Vận dụng
Câu 7 câu 8


B. ĐỀ:
I . trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng .
Câu 1 : Phần mềm Geogebra dùng để:
a. Học vẽ hình b. Học địa lý c. Luyễn gõ phím nhanh d. Học tính toán
Câu 2 : Để chạy chương trình trong Turbo Pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
a. Shitf + F9 b. Alt + F9 c. F9 d. Ctrl + F9
Câu 3 : Trong Pascal, lệnh For .... to ...... do... là lệnh
a. Lặp với số lần biết trước; b. Lặp với số lần chưa biết trước; c. Lệnh điều kiện;
Câu 4 : Trong các câu lệnh sau câu lệnh nào đúng ?
a. For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘lenh dung’); b. For i:= 1 to 10 do; writeln(‘lenh dung’);
c. For i:= 1 to 10 do writeln(‘lenh dung’); d. For i:= 10 to 1 do writeln(‘lenh dung’);
Câu 5 : s := 0; n := 0;
While s <= 10 do begin n = n + 1; s := s + n; end;
ý nghĩa của đoạn chương trình trên là :
a. Tính tổng của 10 số tự nhiên
b. Tính tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên
c. Tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại
d. Tính tổng của n số tự nhiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại
Câu 6 : Câu lệnh nào sau đây là đúng ?
a) x := 5 while x < 15 do x := x + 2;
b) x := 5; while x < 15 do x := x + 2;
c) x := 5; while x := 15 do x := x + 2;
d) x := 5; while x < 5 ; do x := x + 2;
II Tự luận
Câu 7 (4 điểm) : Viết chương trình nhập vào các số thực x (biểu diễn điểm của một số học sinh). Vòng lặp dừng lại khi tổng các điểm lớn hơn 150. In ra tổng điểm
Câu 8 : (3 điểm) : Viết chương trình tính và in ra tổng A sau:
A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........+ n
Với n nhập vào từ bàn phím.


C. đáp án - biểu điểm
môn: tin học 8


đề 02
I. trắc nghiệm: (3 đ) Mỗi câu 0,5 điểm
Câu : 1a 2d 3a 4c 5c 6b
II Bai tập: (7
Câu 7: ( 4 đ)
Program bai7;
Uses crt;
Var x, t: Real;
Begin clrscr;
Writeln(‘Hay nhap vao so thuc dau tien:’); Readln(x);
T := 0;
While T < 150 do
Begin
T := T + x;
Writeln(‘Tong chua du 100 hay nhap tiep:
No_avatar
dõm quá đi thôi?!hehe
No_avatar
mình muốn tìm bài thi công nghệ 8 mà dạng vẽ sơ đố á! nhưng sao k có j` hết zậy????????????????
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓