Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ THI LET'S GO LỚP 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Minh Khuê
  Ngày gửi: 15h:55' 17-05-2011
  Dung lượng: 885.0 KB
  Số lượt tải: 2202
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Name : …………………….. Năm học: 2009-2010
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A

  I/ Hoàn thành các từ sau đây: (2đ)
  pu…ple cha….r
  ….range bo…k
  II/ Chọn từ đúng, rồi điền vào chỗ trống: How, is, up, an (2đ)
  My name ……….. Scott.
  This is ……. eraser.
  ……… are you ? I am fine.
  Pick ………. your pencil.
  III/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  IV/ Chọn đáp án đúng, rồi khoanh tròn: (2đ)
  ………. is a blue bag.
  a. What b. How c. It
  2. Put your hand …………….
  a. down b. away c. up
  3. This is an ……….. and pink bag.
  a. blue b. orange c. red
  4. Is this a yellow ruler ?
  a. Yes, it is b. No , it is c. It is yellow
  V/ Vẽ tranh đúng theo nội dung bài đối thoại dưới đây: (2đ)
  Lisa : What is this ?
  John : It is an orange and blue eraser.  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Name : …………………….. Năm học: 2009-2010
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A

  I/ Nối và hoàn thành các từ sau đây (2đ)
  ((( (((((( (((( (((((((


  sev…n ….ix f…ur th…ee
  II/Chọn từ rồi điền vào bài đối thoại:friend,young,too,meet (2đ)
  A: Hi,Mom! I’m home. This is my ………….. This is my mother.
  B: It’s nice to ………you. You’re very ………….
  C: It’s nice to meet you, ……….
  III/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  IV/ Chọn đáp án đúng, rồi khoanh tròn: (4đ)
  1/ ................the weather today ?
  A .What B . How C . How’s
  2/ There ……… many clouds today.
  A . is B . are C. am
  3/ …….. is my sister.
  A . That’s B . This C . He
  4/Where …… the book ?
  A. are B. is C. are there
  5/ ………. is she?
  A. How B. Who C. What
  6/ What are these? ………. are crayons.
  A. This B. There C. They
  7/ Go……. The door.
  A. to B. at C. in
  8/ Count the markers. 
  A. seven B. eight C. six
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ
  Name : …………………….. Năm học: 2010-2011
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A(lớp3)

  I/Nối các câu hỏi với các câu trả lời sao cho tương ứng:(2.5đ)
  A
  1/ What’s your name?
  2/ What’s this?
  3/ Is this a book?
  4/How are you?
  5/ What color is this?
   B
  a/ I’m fine. Thank you.
  b/ No, it isn’t.
  c/ It’s a bag.
  d/ My name is Lan.
  e/ It’s blue.
   Trả lời
  1-
  2-
  3-
  4-
  5-
  
  
  II/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  III/ Chọn đáp án đúng, rồi diền vào chỗ trống: (3.5đ)
  1/ (What/ How/ It)………. is a blue bag.
  2/ Put your pencil……………. (down/ away/ up)
  3/ This is an ……….. (blue/ orange/ red ) and pink bag.
  4/ Is this a yellow ruler ?.......................... (Yes, it is/ No , it is/Yes, is it)
  5/ My name ……….. ( is/ are/ am) Kate.
  6/ This is ……….. ( a/ the/ an) eraser.
  7/ Point …………. ( up/to/ down) the teacher.
  IV/ Vẽ tranh đúng theo nội dung đối thoại dưới đây: (2đ)
  Lan : What is this ?
  Hoa: It is a yellow book.   
  Gửi ý kiến