Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ KT 1 TIẾT TOÁN 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lê Hải Hiệp
  Ngày gửi: 07h:03' 22-02-2009
  Dung lượng: 93.0 KB
  Số lượt tải: 476
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Lê Trung)
  Họ và tên:…………………………..
  Lớp …
  Đề 1
  
  KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC 6
  (Hết chương I)
  Thời gian 45 phút
  Điểm
  
  Trắc nghiệm: (5đ)
  Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
  1) Nếu từng số hạng của một tổng chia hết cho 3 thì:
  a) Tổng đó không chia hết cho 3. b) Tổng đó chia hết cho 3.
  c) Tổng đó chia hết cho 6. d) Tổng đó chia hết cho 9.
  2) Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì:
  a) Số đó chia hết cho 2. b) Số đó chia hết cho 5.
  c) Số đó chia hết cho 2 và 5. d) Số đó chia hết cho 3 và 9.
  3) Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
  a) 0 b) 2 c) 5 d) 0; 2; 5
  4) Ta có 30 6 thì:
  a) 6 là ước của 30. b) 30 là ước của 6.
  c) 6 là bội của 30. d) 6 không là ước của 30.
  5) Trong các tập hợp sau tập hợp nào cho ta tập hợp gồm các số nguyên tố:
  a) {3; 4; 5} b) {2; 3; 9} c) {13; 17; 23} d) {1; 2; 11}
  6) Phân tích số 98 ra thừa số nguyên tố ta được:
  a) 98 = 2 . 7 b) 98 = 2 . 72 c) 98 = 22 . 7 d) 98 = 2 . 49
  7) Giao của hai tập hợp A = {gà, vịt, heo, bò} và B = { trâu, bò, heo} là
  a) {gà, heo} b) {bò, heo} c) {gà, heo, bò} d) {gà, heo, vịt, trâu}
  8) Hai số được gọi là số nguyên tố cùng nhau nếu:
  a) ƯCLN của bằng 1. b) BCNN của bằng 1.
  c) ƯCLN của bằng 3. d) BCNN của bằng 3.
  9) ƯCLN(12; 3) =
  a) 12 b) 4 c) 1 d) 3
  10) BCNN(8; 24) =
  a) 8 b) 12 c) 24 d) 1

  Tự luận: (5đ)
  Câu 1: (1đ) Thực hiện phép tính
  25 + ( 14 – 22) : 2
  Câu 2: (2 đ) a) Tìm ƯCLN(24; 60).
  b) Tìm ƯC (24; 60).
  Câu 3: (2đ) Học sinh khối 6 trường THPT Đạ Tông năm học 2008 – 2009 trong khoảng 150 đến 220 học sinh. Biết rằng khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 5 thì vừa đủ không thừa một ai. Tính số học sinh khối 6 của trường.
  ---Bài làm---

  Họ và tên:…………………………..
  Lớp …
  Đề 2
  
  KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC 6
  (Hết chương I)
  Thời gian 45 phút
  Điểm
  
  A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
  Bài 1 : (2,0 điểm)
  Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
  1) ƯCLN (12, 24) =
  a) 8 b) 24 c) 6 d) 12
  2) Các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau ?
  a) 3 và 6 b) 4 và 5 c) 2 và 8 d) 9 và 12
  3) Tổng 42 + 49 + 2100 chia hết cho :
  a) 2 b) 3 c) 5 d) 7
  4) Nếu (x – 2).30 = 0 thì x bằng :
  a) 2 b) 30 c) 32 d) 15
  Bài 2 : (1,0 điểm)
  Điền dấu “(” vào ô thích hợp.
  CÂU
  ĐÚNG
  SAI
  
  1) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.
  
  
  
  2) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.
  
  
  
  3) Số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.
  
  
  
  
  Tnta
  No_avatarf

  tại sao khi tải về lại trừ điểm nhỉ

  Khóc

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng