Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra số học 6 chương 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:08' 24-08-2011
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 1351
  Số lượt thích: 0 người
  BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
  CHƯƠNG 3, MÔN TOÁN LỚP 6


  I.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA:
  Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kỷ năng trong chương 3, số học lớp 6.
  Đặc biệt là kỷ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập cụ thể.

  II. HÌNH THỨC KIỂM TRA :
  Hình thức tự luận.

  III.THIẾT LẬP MA TRẬN KIỂM TRA


  Cấp độ

  Chủ đề

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1 Phân số
  - Phân số bằng nhau.
  T/c cơ bản phân số
  Rút gọn phân số , phân số tối giản
  Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  So sánh phân số
  Biết khái niệm về phân số.
  Biết k/n hai phân số bằng nhau.

  
  Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số, trong tính toán với phân số.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  1
  2,0
  
  1
  1,0
  
  2
  3,0 điểm= 30%
  
  2 Các phép tính về phân số


  
  Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.
  Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  
  1
  1,0
  2
  1,5
  
  3
  3 điểm= 30%
  
  3. Hỗn số. số thập phân. phần trăm

  Biết khái niệm về hổn số, số thập phân, phần trăm.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  1
  0,5
  
  
  
  3
  1,5 điểm= 15%
  
  4. Ba bài toán cơ bản về phân số

  
  
  -Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước .
  - Biết tìm một số khi biết giá trị của một phân số của nó.
  - Biết tìm tỉ số của hai số

  - Giải được các bài tập thuộc ba dạng toán cơ bản về phân số
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  
  
  2
  2
  1
  1,0
  1
  2,0 điểm= 20%
  
  5. Biểu đồ phần trăm

  
  
  Vẽ được biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, ô vuông.
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  
  
  1
  1,0
  
  1
  1,5 điểm= 15%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm %
  2
  2,5 25%
  1
  1,0 20 %
  6
  5,5 55%
   1
  1,0 10%
  10
  10 điểm
  
    IV.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - CHƯƠNG 3

  Câu 1 : (2 điểm) Nêu khái niệm hai phân số bằng nhau? Cho 2 ví dụ.

  Câu 2 : (3 điểm) Tính?
  a. 
  b. 
  c. 
  Câu 3: ( 1 điểm) Tìm x, biết: 
  Câu 4 : (2,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó số học sinh thích đá bóng, 30% thích đá cầu, số còn lại thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng chuyền?

  Câu 5 : (1,5 điểm) Để trộn bê tông, người ta trộn một tạ xi măng, hai tạ cát, sáu tạ sỏi.
  Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông?
  Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

  V. ĐÁP ÁN:

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  1
  Nêu đúng khái niệm
  Lấy đúng 2 VD
  1
  1
  
  2
  a) =2
  b) = 
  = …..=
  c) = 
  = 


  1


  0,25

  0,75

  0,5

  0,5
  
  3
  
  3x =
  x =2/3
  

  0,5

  0,5
  
  4
  Số học sinh thích chơi đá bóng là:
  40.2/5=16(em)
  Số học sinh thích chơi đá cầu là:
  40.30/100=12(em)
  Số học sinh thích chơi bong chuyền là:
  40-(16+12)=12(em)
  1

  0,5

  1

  
  5
  Tính đúng tỉ số %
  Vẽ đúng biểu đồ
  0,5
  No_avatar
  ai muốn tài liệu ôn tập đề thi lớp 6 không tui tải đề lên cho
   
  Gửi ý kiến