Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sách GK GDQP-AN lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vụ GDQP-AN
Người gửi: Lê Văn Cư
Ngày gửi: 15h:12' 03-03-2009
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 1307
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SÁCH GIÁO VIÊN 10


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 10
Đặng Đức Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh (chủ biên),
Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Đức Đăng,
Phạm Văn Thao, Lương Thị Hiên)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Phần một
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. MỤC TIÊU
Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 10 mở đầu cho việc dạy và học bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh cấp Trung học phổ thông. Chương trình môn học góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào và trân trọng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân, có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, có kỹ năng quân sự - an ninh cần thiết để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Sau khi học xong chương trình này, giáo viên (GV) cần làm cho học sinh (HS) đạt dược:
1. Về kiến thức
- Có những hiểu biết ban đầu về nền giáo dục quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- Hiểu được lịch sử truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, của quân đội và công an nhân dân.
- Có những kiến thức tối thiểu về phòng thủ dân sự, về tác hại và cách phòng, chống một số loại bom, đạn, thiên tai và ma tuý.
2. Về kỹ năng
- Có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ, thực hiện được các động tác từng người không có súng, biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
- Biết phòng tránh thông thường đối với một số loại bom đạn và thiên tai, biết xử lý đơn giản ban đầu các tai nạn giao thông, băng bó vết thương.
- Biết cách phòng chống ma tuý đối với bản thân và cộng đồng.
3. Về thái độ
- Xây dựng niềm tự hào và trân trọng với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
- Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên, học sinh tham gia vào các hoạt động về công tác quốc phòng an ninh ở nhà trường, ở địa
phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
- Góp phần hình thành lối sống có ý thức tổ chức kỷ luật của thế hệ trẻ học sinh.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.
1. Cấu trúc nội dung chương trình
Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 10 gồm 35 tiết là môn học tiếp tục được đổi mới bao gồm cả những nội dung quốc phòng và an ninh với thời lượng 1 tiết / tuần.
Nội dung chương trình được xây dựng theo hệ thống hình bậc thang từ thấp đến cao, luôn có sự kế thừa và phát triển, những kiến thức kỹ năng ở lớp 10 là tiền đề để nhận thức tốt hơn những kiến thức kĩ năng ở các lớp tiếp theo trong chương trình giáo dục quốc phòng an ninh THPT
Nội dung chương trình được cấu trúc như sau
- Bài 1: Truyền thống giặc giữ nước của dân tộc Việt nam (4LT)

- Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam (5LT)
- Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng: 4 tiết (1LT + 3TH)
- Bài 4: Đội ngũ đơn vị: 7 tiết (1LT + 6TH)
- Bài 5: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai (2LT)
- Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương
5 tiết (2LT + 3TH)
- Bài 7: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý (4LT)
- Kiểm tra: 4 tiết (2LT + 2TH)
2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
Chủ đề
Mức độ cần đạt
Ghi chú

1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh.
a/ Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
b/ Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Hiểu được những nội dung cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh
No_avatarf
Tuyệt
 
Gửi ý kiến