Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem ta 1tiet hoa 8 lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Ba
Ngày gửi: 14h:04' 25-09-2011
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 1700
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ A
Tổ : toán lý hóa Môn: Hoá học 8 Tiết : 16
Họ & tên: …………………………..Lớp 8/ Ngày kiểm tra: 19/10 /2010
Điểm


Lời phê của cô:
Duyệt đề

A/Phần trắc nghiệm: (3đ)
Câu1(1đ) Chọn các từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh câu :
Hoá trị , kí hiệu hoá học, nguyên tử, phân tử,nhóm nguyên tử, đơn chất, hợp chất .
……………………..là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay……………. với nguyên tử của nguyên tố khác .
b) Công thức hoá học của ……………………chỉ gồm một…………….
Câu2: (2đ): Em hãy khoanh tròn vàoA,B,C hay D ở phương án nào em cho là đúng trong các phương án sau:
a) Hoá trị của S, nhóm PO4 trong các công thức hóa học sau: H2S & H3PO4 lần lượt là:
A.III,II B.I,III C.III,I D.II,III
b)Trong các hợp chất có CTHH sau: HCl,H2, NaOH, KMnO4, O2,NaClO. Số chất hợp chất có là:
A.1 B.2 C.3 D.4
c) Công thức hoá học phù hợp Si(IV) là:
A.Si4O2 B.SiO2 C.Si2O2 D.Si2O4
d) Dựa theo hóa trị của Fe trong hợp chất có CTHH là FeO CTHH phù hợp với hóa trị của Fe :
A.FeSO4 B.Fe2SO4 C.Fe2(SO4 )2 D.Fe2(SO4)3
e) Cho biết CTHH của X với H là H3X, của Y với O là YO.Chọn CTHH nào đúng cho hợp chất X và Y: A.XY3 B.X3Y C.X2Y3 ` D.X2Y2
f) Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng II clo rua CuCl2 là:A.540 B.542 C.544 D.548
B/Phần tự luận(7đ)
Câu1(2đ) Viết CTHH của các chất sau và tính phân tử khối của chất đó
a) Khí oxi biết phân tử có 2O
b) Axit sunfuric có phân tử gồm 2H, 1S và 4O
Câu2( 2đ) a) Tìm hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O7
b) Lập CTHH của Al và nhóm SO4
Câu3: (1,75đ) Cho Công thức hoá học của Natricacbonat Na2CO3. Hãy nêu các ý biết được về chất này ?
Câu4: (1,25đ) Hợp chất A có phân tử gồm 2 nguyên tử X & 3 nguyên tử Y. Tỉ lệ khối lượng của X &Y là 7: 3. Phân tử khối của hợp chất là 160.Hỏi
a)Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào ?
b) Viết CTHH của hợp chất A ?
Cho biết Cu= 64, Cl=35,5 , O=16, S=32,H=1,Na=23.C=12
Bài làm :TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ B
Tổ : toán lý hóa Môn: Hoá học 8 Tiết : 16
Họ & tên: …………………………..Lớp 8/ Ngày kiểm tra: 19 /10 /2010
Điểm


Lời phê của cô:
Duyệt đề

A/Phần trắc nghiệm: (3đ)
Câu1(1đ) Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh các câu sau: Hiđro , kí hiệu hoá học, nguyên tử, phân tử,, đơn chất , hợp chất , oxi
a) Hoá trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hoá trị của…………..là một đơn vị & hoá trị của ………………là hai đơn vị .
b) Công thức hoá học của …………………… gồm có nhiều …………….
Câu2: (2đ): Em hãy khoanh tròn vàoA,B,C hay D ở phương án nào em cho là đúng trong các phương án sau:
a) Hoá trị của P, nhóm SO4trong các công thức hóa học sau: PH3 & H2SO4 lần lượt là:
A.III,I B.I,III C.III,II D.II,III
b) Trong các hợp chất có CTHH sau: Cu, Al(OH)3, KClO3, O2,NaHCO3. Số chất hợp chất có là:
A.1 B.2 C.3 D.4
No_avatar

đáp án thiếu đơn vị nha cô

 

 
Gửi ý kiến