Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề khảo sát TV + T lớp 5 ( từng tuần)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thanh Đoan
  Ngày gửi: 21h:51' 02-10-2011
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 770
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên ……………………………………
  Lớp …………………………………………
  Đề khảo sát chất lượng 5 – tuần 2
  I / Trắc nghiệm
  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  1 – Phân số bằng phân số nào dưới đây ?
  A . B . C. D.
  2 – Hỗn số 17được chuyển thành phân số nào dưới đây ?
  A. B. C . D .
  3. Những từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc ?
  A . non sông B. làng quê C. giang sơn D. núi non
  4. Kết quả của phép cộng + là :
  A . B . C. D .
  5 . Đánh dấu vào ô trống trước từ đồng nghĩa với từ dũng cảm?
  gan dạ anh dũng anh hùng

  hèn nhát chiến đấu vinh quang
  6. Từ nào viết sai chính tả
  a) táng thành b) van xin c) vẻ van d) ăn lo
  e) nề lối g) siêng năng h) hăng say i) lề nếp
  II / Tự luận
  Xếp các từ sau đây thành nhóm từ đồng nghĩa :
  Bao la, lung linh, vắngvẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mênh mông, lấp loáng, hiu hắt, thênh thang, bát ngát.

  ……………………………………………………………………………………………

  2. Bạn An ngày đầu đọc được quyển sách, ngày thứ hai đọc được quyển sách. Hỏi còn bao nhiêu phần quyển sách bạn An chưa đọc ?
  ………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên .................................
  Lớp ……. …………..
  Đề khảo sát chất lượng lớp 5 - tuần 4
  : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  Câu 1
  Giá trị của biểu thức + 4 là :
  A . 1 B .2 C . 3 D . 4
  b) của 4 tấn là :
  A . 24 kg B. 240 kg C . 2400 kg D. 24000 kg
  Câu 2 : Từ nào trái với từ hoà bình
  A . xung đột B. bình yên C . chiến tranh D. thanh bình
  Câu 3 : Từ nào đồng nghĩa với nghĩa với từ chăm chỉ
  A. Lười biếng B . Siêng năng C . chịu khó D. biếng nhác
  Câu 4 : Tuổi cha bằng tuổi con . Biết rằng cha 45 tuổi. Hãy tính tuổi của con.
  A . 10 tuổi B . 5 tuổi C. 8 tuổi D . 9 tuổi
  Câu 5
  a)Tìm từ trái nghĩa với các từ sau :
  Rộng, cao, đen, gầy, trên.
  Đặt câu với 1 cặp từ trái nghĩa vừa tìm được

  Ghi lại 2 câu thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 6 :
  Hiệu của hai số là 36. Số lớn bằng số bé. Tìm hai số đó.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Họ và tên ...........................................
  Lớp ………………………….
  Đề khảo sát chất lượng lớp 5 - Tuần 6
  I/ Trắc nghiệm
  Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng nhất.
  1 Số thích hợp điền vào ô trống là để
  a) 26 + = 30 b) - 6 = 1
  2. 75m25dm2 = …. cm2
  A . 7505 B . 755000 C . 75005 D . 750005
  3 . Tỉ số giữa chiều cao của anh và em là 4 : 3. Em thấp hơn anh 35cm . Tính chiều cao của anh?
  A . 45cm B. 105cm C . 1m 4cm D .1m 40cm
  4. Nghĩa của các thành ngữ “ Bốn biển một nhà”, “ Kề vai sát cánh”, “ chung lưng đấu sức” có
   
  Gửi ý kiến