Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ngữ văn 9.Tiết 74.Kiểm tra tiếng Việt.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Ông đồ's Web.
  Người gửi: Cao Minh Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:29' 20-11-2011
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 546
  Số lượt thích: 0 người
  NGỮ VĂN 9 Tiết 74
  KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 45’
  Mã đề 1

  1/Ma trận:
  Mức độ

  Chủ đề:
  
  Nhận biết

  
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  Tổng điểm
  
  
  
  
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  
  Tiếng Việt:
  1/ Các phương châm hội thoại
  Nhận diện được hiện tượng vi phạm p/c lịch sự
  Lí giải được dấu hiệu vi phạm
  
  
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Số câu : 0,25
  Số điểm: 1
  Số câu : 0,25
  Số điểm: 1
  
  
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 2
  
  2/ Cách dẫn trực tiếp :
  Nhận diện được cách dẫn trực tiếp
  Lí giải được dấu hiệu nhận biết
  
  .
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Số câu : 0,25
  Số điểm: 1,5
  Số câu : 0,25
  Số điểm: 1,5
  
  
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 3
  
  3/ Sự biến đổi và phát triển của Từ vựng Tiếng Việt:
  
  
  Tìm từ có cấu tạo theo công thức cho sẵn
  Đặt câu với 1 từ đã tìm được
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  
  
  Số câu : 0, 5
  Số điểm: 3
  Số câu : 0, 5
  Số điểm: 2
  Số câu: 1
  Số điểm: 5
  
  Tổng số câu:
  Tổng số điểm:
  Tỉ lệ:
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 2,5
  Tỉ lệ: 25%
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 2,5
  Tỉ lệ: 25%
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ: 30%
  Số câu: 0,5
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ: 20%
  Số câu: 2
  Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100%
  
  
  2/Đề bài
  Đọc kĩ đoạn thơ sau, trả lời câu hỏi bên dưới :
  … “Gần miền có một mụ nào
  Đưa người vấn khách tìm vào vấn danh
  Hỏi tên:Rằng “ Mã Giám Sinh”
  Hỏi quê:Rằng “ Huyện Lâm Thanh cũng gần”

  … “Mặn nồng một vẻ một ưa
  Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu
  Rằng: “ Mua ngọc đến Lam Kiều
  Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường”
  Mối rằng: “Giá đáng nghìn vàng
  Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài”
  1-a/ Trong cuộc đối thoại trên, nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Tại sao? (2đ)
  1-b/ Đoạn thơ trên sử dụng cách dẫn nào? Nhờ những dấu hiệu nào mà em biết? (3đ)
  2-a/Thống kê từ Hán Việt theo mẫu .( 3đ)
  Ba từ theo mẫu “ viễn khách”: viễn + x
  Ba từ theo mẫu “ tứ tuần” : Tứ + x
  Ba từ theo mẫu “ vấn danh”: vấn + x
  2-b/ Đặt câu với một từ đã tìm được. (2đ)
  3/Đáp án
  Câu 1 : 2đ
  + Vi phạm phương châm lịch sự
  + Cách trả lời cộc lốc
  Câu 2: 2đ
  + Nhận diện đúng các câu dẫn trực tiếp
  + Những câu này được đặt trong dấu ngoặc kép
  Câu 3:
  -Mỗi câu đúng cho 1đ -> Tổng 3đ
  - Đặt câu hợp lí với một trong những từ đã tìm được: được 2đ

  Avatar
  "MGS mua Kieu" giam tai roi , khong hoc !
   
  Gửi ý kiến