Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • chứ xấu còn bắt chiếc...
 • Đặt x+y+1/(x+y)=a; x-y=b hay hơn...
 • Woah bộ đề đồ sộ quá. https://mybeautydiaryvietnam.com/...
 • Rất cần thiết cho các em học sinh. Cảm ơn...
 • trình độ tin học........ Em đánh máy gửi lại...
 • Ăn nói cẩn thận bạn ơi....
 • hải Paste bài tao ...
 • còn phần 4 ak mình chỉ bt nó thuộc dduowungf...
 • trình độ kém chụp còn mờ...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Hồ sơ đề nghị đơn vị văn hoá

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Khôi
  Ngày gửi: 20h:31' 22-11-2011
  Dung lượng: 87.5 KB
  Số lượt tải: 2358
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Oanh)
  PHÒNG GD & ĐT EAH’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐAM SAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 102/TTr-ĐS EaNam, ngày 14 tháng 11 năm 2011

  TỜ TRÌNH
  (V/v công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá năm 2011)

  Căn cứ hướng dẫn số 04/HD – LĐLĐ ngày 25/5/2006 của LĐLĐ tỉnh Đăk Lăk về nội dung tiêu chuẩn và cách chấm điểm, bình xét, công nhận cơ quan, đơn vị văn hoá;
  Căn cứ công văn số 30/HD-CĐGD ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo huyện về việc hướng dẫn nội dung tiêu chuẩn và cách chấm điểm, bình xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2011;
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Hội đồng xét duyệt trường Tiểu học Đam San đã tiến hành tự kiểm tra, xem xét, đánh giá, chấm điểm và đối chiếu với các quy định nhà trường thấy đủ tiêu chuẩn đạt đơn vị văn hoá cấp huyện năm 2011.
  Nay nhà trường lập Tờ trình đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp huyện công nhận trường Tiểu học Đam San đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện năm 2011 (có biên bản và bản chấm điểm kèm theo).
  Đề nghị Hội đồng xét duyệt công nhận cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện xem xét công nhận.

  HIỆU TRƯỞNG

  Phạm Văn Khôi


  PHÒNG GD & ĐT EAH’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐAM SAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 101/BB-ĐS EaNam, ngày 14 tháng 11 năm 2011

  BIÊN BẢN XÉT DUYỆT, ĐỀ NGHỊ
  CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HOÁ NĂM 2011

  Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2011, tại văn phòng trường Tiểu học Đam San Hội đồng xét duyệt, đề nghị cơ quan văn hoá năm 2011 đã tiến hành xét duyệt cơ quan, đơn vị văn hoá năm 2011 theo Hướng dẫn số 04/HD – LĐLĐ ngày 25/5/2006 của LĐLĐ tỉnh Đăk Lăk về “Nội dung tiêu chuẩn và cách chấm điểm, bình xét, công nhận cơ quan, đơn vị văn hoá”.
  I. THÀNH PHẦN XÉT DUYỆT:
  1. Đ/c: Phạm Văn Khôi - chức vụ: bí thư chi bộ - Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
  2. Đ/c: Chu Thị Quy - chức vụ: chủ tịch Công đoàn - Phó chủ tịch HĐ
  3. Đ/c: Phạm Thị Tươi - chức vụ: phó hiệu trưởng - thành viên
  4. Đ/c: Vũ Thị Ngọc - chức vụ: bí thư chi đoàn - thành viên
  5. Đ/c: Trần Văn Nghĩa- chức vụ: trưởng ban TTND - thành viên
  6. Đ/c: Nguyễn Thị Trúc Ly - chức vụ: tổ trưởng tổ I - thành viên
  7. Đ/c: Trần Thị Ái - chức vụ: tổ trưởng tổ III - thành viên
  8. Đ/c: Nguyễn Văn Lâm - chức vụ: tổ trưởng tổ V - thành viên
  9. Đ/c: Nguyễn Viết Hường - chức vụ: tổ trưởng tổ IV - thành viên
  II. NỘI DUNG XÉT DUYỆT
  1. Đơn vị cơ quan được xét duyệt: Trường Tiểu học Đam San.
  Địa chỉ: Buôn Briêng B – xã EaNam – huyện EaH’Leo – tỉnh Đăk Lăk.
  2. Nội dung tiêu chuẩn và số điểm đạt được.
  Sau khi nghe lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo, qua kiểm tra các hồ sơ liên quan, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất chấm điểm, kết luận như sau:
  - Tiêu chuẩn I : đạt 24/25 điểm.
  - Tiêu chuẩn II : đạt 14/15 điểm.
  - Tiêu chuẩn III : đạt 20/20 điểm.
  - Tiêu chuẩn IV : đạt 24/25 điểm.
  - Tiêu chuẩn V : đạt 14/15 điểm.
  Điểm Tổng cộng là: 96/100 điểm.
  Bằng chữ: Chín mươi sáu điểm.
  3. Nhận xét, kết luận:
  - Đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ của ngành và địa phương, năm học 2011 đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua 2 tốt: 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 09 lao động tiên tiến, 01 GV dạy giỏi cấp huyện ...
  - Tổ chức Công đoàn của nhà trường đã phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, tham gia đầy đủ
   
  Gửi ý kiến